ตอบโจทย์...ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์มาเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจากเอปสัน ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่ประหยัดกว่าและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
Learn more

ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจของคุณ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน ที่นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิผลให้กับงานของคุณแล้ว ยังลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

เอปสัน ได้รับแรงบันดาลใจจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในปี 2558 และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเริ่มตั้งแต่ส่วนประกอบทุกชิ้นที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยเอปสัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เพราะเราตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

 

ใช้พลังงานน้อยกว่า
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเรา ใช้พลังงานน้อยกว่า เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป ไม่เพียงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
ลดการปล่อยก๊าซ CO2
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะต้องใช้ต้นไม้ถึง 8 ต้นเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด ในขณะที่ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน ใช้ต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้น
ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
ด้วยการออกแบบตัวเครื่องที่มีประสิทธิภาพ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จึงใช้ชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์

Our Products

WorkForce Pro series

ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจคุณ ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์

WorkForce Enterprise series

ตอบโจทย์การพิมพ์ด้วย WorkForce Enterprise ของเอปสัน ให้คุณภาพที่เหนือกว่า ความเร็วในการพิมพ์สูง และการเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมเทคโนโลยีอิงค์เจ็ทของเราถึงแตกต่าง?

เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทของเอปสัน ทำให้เราสามารถพัฒนาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ และให้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

การที่เราไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ ทำให้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และให้ความเร็วการพิมพ์ที่เหนือกว่า เนื่องจากหัวพิมพ์ไม่สัมผัสกับกระดาษโดยตรง นอกจากนี้กลไกที่ไม่ซับซ้อนในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ทำให้การบำรุงรักษาลดลงและใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่า จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDG ของเรา

เนื่องด้วยสหประชาชาติได้เปิดตัวเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในปี 2558 ซึ่งผู้นำจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ทำข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมและสภาพภูมิอากาศ ในการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระดับโลกนี้ เอปสัน ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและมีความแม่นยำระดับสูง เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมดังกล่าว

โดยตระหนักถึงความสำคัญทั้งธุรกิจและโลกของเรา เอปสันมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

เนื่องจากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการพ่นหมึกลงบนกระดาษ จึงใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยในการพิมพ์ โดยที่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ถึง 85%1 ในขณะที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ถึง 85% ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs จากสหประชาชาติ 2

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ของเอปสัน ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสกับกระดาษ สามารถพิมพ์งานคุณภาพสูงได้ถึง 100 หน้าต่อนาที* อีกทั้งเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อย จึงช่วยลดการบำรุงรักษา และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม
*เฉพาะรุ่น WF-C20590 เท่านั้น.

เพราะเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันจึงใช้กลไกที่เรียบง่ายและใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าในการพิมพ์ อีกทั้งเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทยังมีชิ้นส่วนอะไหล่น้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ถึง 59%3

Request for Information

Thank you for your interest! Please complete the form below.

* Required information

1. ทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันจากแบรนด์ที่ขายดีอันดับโลกแบรนด์หนึ่งในรุ่นความเร็ว 65 และ 70 หน้าต่อนาที กับเครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 ที่มีความเร็วการพิมพ์ 100 หน้าต่อนาที (หรือรุ่นเทียบเท่าในการทดสอบ) ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2020 โดยทำการทดสอบจากการใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการใช้พลังงานของ Keypoint Intelligence การคำนวณอ้างอิงจากวันทำงานของการพิมพ์ 2 x 4 ชั่วโมงการพิมพ์ + 16 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย มีรูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ .doc, .xls, .ppt, .html และ Outlook ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงเวลาการพิมพ์  
 
2. การคำนวณค่าการปล่อยก๊าซ CO2 รายปี อ้างอิงจาก JEMAI-LCA Pro โดยคำนวณจากอัตราการดูดซับก๊าซ CO2 ของต้น Cedar อ้างอิงตามมาตรฐานของ Japan Factory Agency คือ CO2 8.8 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี
 
3. ทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันจากแบรนด์ที่ขายดีอันดับโลกแบรนด์หนึ่งในรุ่นความเร็ว 65 และ 70 หน้าต่อนาที กับเครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 ที่มีความเร็วการพิมพ์ 60 หน้าต่อนาที (หรือรุ่นเทียบเท่าในการทดสอบ) โดยการคำนวณอ้างอิงจากความถี่ในการเปลี่ยนและปริมาณของวัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการพิมพ์กระดาษ 1 ล้านแผ่น ภายใต้รูปแบบการทดสอบของ ISO 24712
 
ที่มา: IDC’s Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2020 Q2, Units Share by Company