กิจกรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Epson x WWF Epson x WWF

เอปสัน ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)

เอปสัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศในและบริเวณรอบสามเหลี่ยมปะการัง พร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นของธรรมชาติและผู้คนไปด้วยกัน

Restoring coral reefs native to Singapore
การฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศสิงคโปร์
เอปสัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิใจที่ได้สนับสนุนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) – ประเทศสิงคโปร์ ในภารกิจการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นเมือง ความร่วมมือของเรากับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเขตร้อน (NUS TMSI) ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ กำลังขับเคลื่อนการวิจัยและการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ทางทะเลในภูมิภาค
โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การปลูกและฟื้นฟูพันธุ์ปะการังในประเทศสิงคโปร์ โดยต่อยอดจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของ NParks และ NUS เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ปะการังผ่านกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และโครงการวิทยาศาสตร์พลเมือง

รายการกิจกรรมที่สำคัญ
โครงการวิทยาศาสตร์พลเมือง
เอปสันมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ปะการัง ได้แก่ :
 • เป็นเจ้าภาพเสวนาทางทะเลให้กับพนักงานสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของเอปสันกว่า 170 คน
 • อาสาสมัครในกิจกรรมการวิจัยการฟื้นฟูปะการัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด การถ่ายภาพ และการประมวลผลข้อมูล
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
โครงการริเริ่มเผยแพร่สู่สาธารณะมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชน:
 • วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีการสัมมนาออนไลน์เรื่อง Oceans Showcase ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 66 คน โดยมี Dr. Jani Tanzil นักวิจัยอาวุโสของ NUS TMSI ซึ่งหารือเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่และการมีส่วนร่วมของโครงการวิจัยในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในท้องถิ่น
 • วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มีการจัดตั้งบูธที่งานเปิดบ้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางทะเลของ St John's Island National Marine Laboratory เพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศในมหาสมุทร

Restoring coral reefs native to Singapore
การฟื้นฟูป่าชายเลนใน Palawan ตอนใต้​
เอปสันสนับสนุนการเปิดตัวโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนที่สำคัญในเมือง Balabac, Palawan ตอนใต้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 งานนี้มีนายกเทศมนตรีเมือง Balabac และสื่อท้องถิ่นเข้าร่วม
เขตนิเวศทางทะเล Sulu Sulawesi (SSME) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมปะการัง เป็นทิวทัศน์ท้องทะเลที่มีความสำคัญในการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญผ่านการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล และมาตรการอนุรักษ์ตามพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การฟอกเปลือกไม้ ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศของป่าชายเลน การฟื้นฟูป่าชายเลนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยในระยะยาวและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนท้องถิ่น

รายการกิจกรรมที่สำคัญ

การฝึกอบรมการสื่อสารและนักเขียนด้านสิ่งแวดล้อม
 • การให้ความรู้และความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับหลักการด้านสิ่งแวดล้อมและการริเริ่มด้านการอนุรักษ์
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (LGU) เจ้าหน้าที่สายงานและภาคชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 3 วัน
การฝึกอบรมฟื้นฟูป่าชายเลน (7 – 20 มกราคม พ.ศ. 2565)
 • จัดการฝึกอบรมที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายระบบนิเวศป่าชายเลน การเลือกสถานที่ การระบุชนิดพันธุ์ การเพาะพันธุ์ป่าชายเลน และการปลูกป่า
การก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม Bataraza (BLIH)
 • จัดงานขึ้นที่ใจกลางเมือง Bataraza โดยเน้นวัตถุประสงค์ของโครงการ กรอบการทำงาน ความสำคัญของโลโก้ บทบาทของ LGU และชุมชนท้องถิ่น
 • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง Buliliuyan เพื่อกำหนดแผนเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ป่าชายเลน (18 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2565)
 • เยี่ยมชมชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของชุมชน

Restoring coral reefs native to Singapore
การฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่คุ้มครองทางทะเล Alor (MPA)​
เอปสันสนับสนุนการฟื้นฟูแนวปะการังและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่คุ้มครองทางทะเล Alor (MPA) ของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลที่สำคัญ ที่ต้องเผชิญกับความเสื่อมโทรมของปะการังอันเนื่องมาจากการระเบิดปลา
ด้วยความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) – ประเทศอินโดนีเซีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น เราได้ดำเนินการฟื้นฟูแนวปะการังโดยใช้วิธีกองหิน ความคิดริเริ่มนี้เป็นมากกว่าการฟื้นฟูระบบนิเวศ แต่ยังเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นในการยกระดับความเป็นอยู่ของพวกเขา ผ่านการท่องเที่ยวดำน้ำพร้อมปะการังที่ได้รับการฟื้นฟู นอกจากนี้ยังส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบในหมู่พนักงานและประชาชนทั่วไปผ่านกิจกรรมเสมือนจริงและความท้าทายทางโซเชียลมีเดีย

รายการกิจกรรมที่สำคัญ

การสัมมนาผ่านเว็บ
 • จัดให้มีการสัมมนาผ่านเว็บออนไลน์เพื่อหารือเกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” และแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติของเราในฐานะนักท่องเที่ยว
 • ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 220 คน ได้รับการปฏิญาณและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบด้านลบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
#รณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง บนโซเชียลมีเดีย
 • หลังจากการสัมมนาผ่านเว็บ ได้มีการจัดกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียโดยร่วมมือกับ Campaign.com เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบ และนำเสนอความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศอินโดนีเซีย
รางวัลทริปท่องเที่ยวเกาะ Kangge, Alor (25 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565)
 • รางวัลทริปท่องเที่ยวเป็นการรวมตัวของผู้ชนะการแข่งขันทางโซเชียลมีเดีย 3 คน พนักงานของเอปสันอินโดนีเซีย 5 คน และผู้นำทางความคิด (KOL) เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำกองหิน ซึ่งเป็นความพยายามในการฟื้นฟูแนวปะการังที่ Alor

Restoring coral reefs native to Singapore
เสริมศักยภาพกลุ่มเยาวชนในเกาะ Mabul ให้เป็นนักดำน้ำเชิงอนุรักษ์ที่ผ่านการรับรอง
เอปสันสนับสนุนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) – ประเทศมาเลเซีย ในการดำเนินการฟื้นฟูปะการังโดยใช้วิธีโครงแมงมุมบนเกาะ Mabul เยาวชนบนเกาะที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมและผ่านการรับรองว่าเป็นนักดำน้ำเชิงนิเวศเพื่อปลูกเศษปะการังและติดตามการเจริญเติบโต ซึ่งมีส่วนช่วยในโครงการริเริ่มการฟื้นฟูปะการังในวงกว้างที่เมือง Sabah ประเทศมาเลเซีย
นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เยาวชน 14 คนจากเกาะได้ผ่านการรับรองเป็นนักดำน้ำเชิงนิเวศ ซึ่งมีคุณสมบัติในการปลูกเศษปะการังและติดตามแนวปะการังรอบเกาะ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 หลังการฝึกเสร็จสิ้น ก็สามารถส่งดาวตามแนวปะการังได้ 20 ดวงพร้อมเศษปะการัง 300 ชิ้น ปฎิบัติภารกิจได้สำเร็จ
นักดำน้ำเชิงนิเวศที่ได้รับการรับรองมีบทบาทสำคัญในการเร่งนำชิ้นส่วนปะการังที่เหลือไปใช้ และขยายการติดตามเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในโครงการระยะยาว

รายการกิจกรรมที่สำคัญ

เยี่ยมชมเบื้องต้น
 • มีการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบสถานที่จำนวนมากตลอดเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อระบุสถานที่บูรณะบนเกาะ Mabul
 • องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเจาะข้อมูลเชิงลึกของชุมชนเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูปะการัง
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (15 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ได้ดำเนินการ MPA ระหว่างหมู่เกาะ Derawan และอุทยาน Tun Mustapha (ประเทศมาเลเซีย)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งเน้นไปที่โครงการฟื้นฟูปะการังที่อุทยานทางทะเล Tunku Abdul Rahman เมือง Kota Kinabalu รัฐ Sabah โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและแนวปฏิบัติในการวางแผน การนำไปใช้ และติดตามการฟื้นฟูปะการัง
การฝึกอบรมการฟื้นฟูปะการัง (15 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2566)
 • องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) - ประเทศมาเลเซีย และ Green Semporna จัดการฝึกอบรมการฟื้นฟูให้กับเยาวชน 13 คนจากเกาะ Belia IKLIM Mabul ที่เกาะ SK Mabul เมือง Semporna
 • ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการฟื้นฟูปะการังโดยใช้เทคนิคการฟื้นฟูแนวปะการัง Mars Assisted Reef (MARRS) หลังการฝึกเสร็จสิ้น ก็สามารถส่งดาวตามแนวปะการังได้ 20 ดวงพร้อมเศษปะการัง 300 ชิ้น ปฎิบัติภารกิจได้สำเร็จ
การฝึกอบรมพันธมิตรชุมชน (19 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2566)
 • ส่งมอบหลักสูตร Reef Check Eco-Diver ให้กับเยาวชนจาก Pemimpin Belia IKLIM Mabul เพื่อเพิ่มศักยภาพให้พวกเขาด้วยทักษะและสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์ปะการัง

Restoring coral reefs native to Singapore
สนับสนุนโครงการฟื้นฟูปะการังในค่ายวิทยาศาสตร์และอนุรักษ์ทางทะเล
แนวปะการังในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักมายาวนานจากการประมงผิดกฎหมาย การกัดเซาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชายฝั่ง มลพิษทางบก และเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น พายุและมรสุม นอกจากนี้ จังหวัดยังเผชิญกับแรงกดดันจากการท่องเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการที่เพิ่มขึ้น
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปกป้องและอนุรักษ์ปะการังในตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี ด้วยความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เราได้จัดทริปอาสาสมัคร 1 วัน ไปยังค่ายอนุรักษ์วิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์แสมสารทางทะเล 2 ครั้ง

รายการกิจกรรมที่สำคัญ

ค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ทางทะเล 1 วัน
 • อาสาสมัครจากเอปสัน ประเทศไทย จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการเพาะชำปะการังใต้น้ำ ซึ่งจะใช้สำหรับการเพาะปลูกแนวปะการังในตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี

Restoring coral reefs native to Singapore
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและความคิดริเริ่มพลังงานคาร์บอนต่ำ
ในความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี ระหว่างองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และเอปสัน โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในการลดสภาพภูมิอากาศ โดยเร่งดำเนินการตาม SDGs ในประเทศเวียดนาม ในปีที่ 2 ของโครงการ โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อธุรกิจ

รายการกิจกรรมที่สำคัญ

คู่มือสำหรับธุรกิจ
 • "คู่มือสำหรับธุรกิจที่มุ่งสู่อนาคตคาร์บอนต่ำและเป็นศูนย์สุทธิ" ได้รับการแนะนำอย่างเป็นทางการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคเอกชนสู่การดำเนินการเป็นศูนย์สุทธิในประเทศเวียดนาม" เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565
 • หนังสือคู่มือเล่มนี้ให้แนวทางปฏิบัติและเคล็ดลับเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศสำหรับองค์กรและประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคาร์บอนต่ำ
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคเอกชนต่อการดำเนินการเชิงปฏิบัติให้เป็นศูนย์สุทธิ (8 กันยายน พ.ศ. 2565)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ Vietnam Coalition for Climate Action และสถาบันอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเวียดนาม (IMHEN) ในกรุงฮานอย มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คนจากรัฐบาล ภาคเอกชน และ NGO
 • มีการนำเสนอเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเวียดนาม การเปลี่ยนแปลงของภาคเอกชนสู่ความยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติจากเอปสันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลังการประชุม COP27 (13 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
 • งานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม - โฮจิมินห์ซิตี้ (VCCI-HCM) โดยนำเสนอแนวทางปฏิบัติของ Epson Vietnam และ Pizza 4P's ในเรื่องการดำเนินการคาร์บอนต่ำและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วม
พอดแคสต์ซีรีส์
 • มีการจัดทำพอดแคสต์ซีรีส์จำนวน 8 ตอน เกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนบนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงเพจเฟสบุ๊คขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) – เวียดนาม, Spotify, YouTube และช่องของพันธมิตร โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงและสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมาย
การสนับสนุน ปิดไฟเพื่อโลก
 • เวียดนามเป็นประเทศเดียวที่จัดกิจกรรมปิดไฟเพื่อโลก 2565 ซึ่งได้รับการตอบรับใน 63 เมืองและจังหวัดต่างๆ ผ่านทางกิจกรรมปิดไฟและกิจกรรมอื่นๆ
 • องค์กรพัฒนาเอกชน พันธมิตรด้านการพัฒนา การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตลอดจนกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากได้เข้าร่วมโครงการ
 • ในความร่วมมือกับ MOIT และ MONRE และด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรอื่นๆ ได้มีการเปิดตัวกิจกรรมและการสื่อสารที่หลากหลาย ไฮไลท์ของงานนี้คือ งานดนตรีประจำปีที่ได้รับการสนับสนุนโดย MOIT ซึ่งดึงดูดชาวฮานอยผู้หลงใหลมากกว่า 1,000 คนในการทำเพื่อโลก
 • เปิดตัวแคมเปญมากกว่า 15 แคมเปญ เพื่อสนับสนุนปิดไฟทั่วโลก 2565 บนแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์

สำรวจเพิ่มเติมในส่วน

ความยั่งยืน section

ความยั่งยืนขององค์กร
Corporate Sustainability
เอปสันมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรใต้ดินภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนและเสริมสร้างชุมชน
ความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์
Product Sustainability
เอปสันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ตามความมุ่งมั่นของเราต่อสิ่งแวดล้อม
การร่วมมือเพื่อความยั่งยืน
Sustainability Partnership
เชื่อมโยงผู้คน สิ่งของ และข้อมูลเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

 

Website under maintenance