โลกมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะรับรู้ความท้าทายทางสังคม ก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากปรัชญาที่โดดเด่นของเราในเรื่องนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ กะทัดรัด และแม่นยำในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ค้นพบวิธีที่เราสามารถสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของเรา 
image-placeholder

เทคโนโลยี Heat-Free

ประหยัดพลังงาน
เทคโนโลยี Heat-Free ที่ไม่ใช้ความร้อนในพิมพ์ ช่วยลดการใช้พลังงาน เปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า เพื่อประโยชน์ของคุณและสิ่งแวดล้อม
video-image
รับชมทางเลือกเพื่อความยั่ง ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson EcoTank และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน
image-placeholder

เทคโนโลยี

Dry Fiber

เอปสันขอแนะนำเครื่องรีไซเคิลกระดาษแบบแห้งในสำนักงานเครื่องแรกของโลก ที่สามารถเปลี่ยนกระดาษเหลือใช้ให้เป็นกระดาษใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Dry Fiber เฉพาะของเอปสัน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ

สำรวจเพิ่มเติมในส่วน

ความยั่งยืน section

ความยั่งยืนขององค์กร
Corporate Sustainability
เอปสันมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรใต้ดินภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนและเสริมสร้างชุมชน
ความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์
Product Sustainability
เอปสันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ตามความมุ่งมั่นของเราต่อสิ่งแวดล้อม
การร่วมมือเพื่อความยั่งยืน
Sustainability Partnership
เชื่อมโยงผู้คน สิ่งของ และข้อมูลเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน