Home Be Cool: PaperLab

รีไซเคิลกระดาษอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

.

PaperLab เครื่องรีไซเคิลกระดาษแบบแห้งรายแรกของโลก1 ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงาน สามารถเปลี่ยนกระดาษที่ใช้แล้วให้เป็นกระดาษใหม่ได้ ด้วยเทคโนโลยี Dry Fiber เฉพาะของเอปสัน ปฏิวัติวงการงานพิมพ์ อีกทั้งยังสามารถทำลายข้อมูลที่เป็นความลับได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการรีไซเคิลกระดาษที่ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้คุณใช้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

เมื่อข้อมูลที่เป็นความลับคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ PaperLab จึงให้คุณมั่นใจได้เต็มที่ว่าเอกสารสำคัญที่เป็นความลับจะถูกทำลายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยการขจัดผงหมึกและน้ำหมึกพร้อมย่อยกระดาษให้เป็นเส้นใย ทำให้ข้อมูลที่เป็นความลับของคุณถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง

รีไซเคิลกระดาษใหม่ได้อย่างยั่งยืน เพียงไม่กี่นาที

PaperLab สามารถรีไซเคิลกระดาษด้วยความเร็วสูงได้หลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ รีไซเคิลกระดาษแผ่นแรกภายในเวลาเพียง 3 นาที3 อีกทั้งยังรองรับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การรีไซเคิลกระดาษอัจฉริยะของเอปสัน

เลือกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

 

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจ

เครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจ WorkForce Enterprise, WorkForce Pro และ EcoTank


1. PaperLab เป็นเครื่องรีไซเคิลกระดาษสำหรับสำนักงานระบบแรกที่ใช้ขั้นตอนการผลิตแบบแห้งอ้างอิงจากงานวิจัยของเอปสันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
2. ใช้น้ำเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาระดับความชื้นภายในระบบ
3. ค่าโดยประมาณ ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรกอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม