ปฏิวัติวงการพิมพ์ด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์
ที่ไม่ใช้ความร้อน
สู่ความท้าทายในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้นจากการพิมพ์
ชมวิดีโอ

สู่ความท้าทายในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก

การใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจำเป็นต้องลดการใช้พลังงาน เพื่อประหยัดทรัพยากรในอนาคต

ระหว่างปี พ.ศ. 2523 และปี 2563 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า1

และคาดว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 25932 เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าและมาตรฐานการครองชีพเติบโตขึ้น

ในกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อคนประมาณ 6,905 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ในปี พ.ศ. 25633

ซึ่งเพียงพอสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในปัจจุบัน

การกระทำเพียงเล็กน้อย
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
การประหยัดพลังงานเพียงเล็กน้อยในทุกๆ วัน สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากมาย

ในทางธุรกิจสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร?

ลดการใช้ความร้อนในที่ทำงาน 1°C ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 84

ปิดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นระหว่างวัน หรือนอกเวลาทำการ ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 5% ประหยัดพลังงานและลดการสะสมความร้อน5

เปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 75% และใช้งานได้ยาวนานกว่าถึง 25 เท่า6

เหตุผลที่เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี Heat-Free

ที่เอปสัน เรามุ่งมั่นและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนวิธีการใช้และประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี Heat-Free ที่ไม่ใช้ความร้อนในกระบวนพิมพ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดการใช้พลังงานได้อย่างดีเยี่ยม

ชมวิดีโอ

ข้อดีของเทคโนโลยี Heat-Free

Make the switch เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

เริ่มพิมพ์ได้ทันที
ประหยัดพลังงาน
ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์
เริ่มพิมพ์ได้ทันที
ประหยัดพลังงาน
ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เริ่มพิมพ์ได้ทันที

ด้วยเทคโนโลยี Heat-Free ไม่ต้องใช้พลังงานความร้อนในการให้อุ่นเครื่อง ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถเริ่มพิมพ์ได้ทันทีเมื่อเปิดเครื่องหรือจากโหมดพักเครื่อง

ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงาน

ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน (Heat-Free) ทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานความร้อนในการอุ่นเครื่อง นอกจากนี้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทไม่มีชุดฟิวส์ในการทำความร้อนจึงใช้พลังงานน้อยกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติม

ช่วยลดขยะ ด้วยการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่น้อยกว่า

โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะมีวัสดุสิ้นเปลืองมากกว่า เช่น ดรัม สายพานส่ง และฟิวส์ ในขณะที่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทใช้เทคโนโลยี Heat-Free มีชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยลง

ทำงานได้ต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

ด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยกว่า ทำให้มีชิ้นส่วนที่ต้องดูแลน้อยกว่า ช่วยให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่องขึ้น

เริ่มพิมพ์ได้ทันที

ด้วยเทคโนโลยี Heat-Free ไม่ต้องใช้พลังงานความร้อนในการให้อุ่นเครื่อง ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถเริ่มพิมพ์ได้ทันทีเมื่อเปิดเครื่องหรือจากโหมดพักเครื่อง

ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงาน

ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน (Heat-Free) ทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานความร้อนในการอุ่นเครื่อง นอกจากนี้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทไม่มีชุดฟิวส์ในการทำความร้อนจึงใช้พลังงานน้อยกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติม

ช่วยลดขยะ ด้วยการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่น้อยกว่า

โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะมีวัสดุสิ้นเปลืองมากกว่า เช่น ดรัม สายพานส่ง และฟิวส์ ในขณะที่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทใช้เทคโนโลยี Heat-Free มีชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยลง

ทำงานได้ต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

ด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยกว่า ทำให้มีชิ้นส่วนที่ต้องดูแลน้อยกว่า ช่วยให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่องขึ้น

เริ่มพิมพ์ได้ทันที

เริ่มพิมพ์ได้ทันที

ด้วยเทคโนโลยี Heat-Free ไม่ต้องใช้พลังงานความร้อนในการให้อุ่นเครื่อง ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถเริ่มพิมพ์ได้ทันทีเมื่อเปิดเครื่องหรือจากโหมดพักเครื่อง

ประหยัดพลังงาน

ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงาน

ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน (Heat-Free) ทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานความร้อนในการอุ่นเครื่อง นอกจากนี้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทไม่มีชุดฟิวส์ในการทำความร้อนจึงใช้พลังงานน้อยกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติม
ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

ช่วยลดขยะ ด้วยการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่น้อยกว่า

โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะมีวัสดุสิ้นเปลืองมากกว่า เช่น ดรัม สายพานส่ง และฟิวส์ ในขณะที่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทใช้เทคโนโลยี Heat-Free มีชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยลง

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

ทำงานได้ต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

ด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยกว่า ทำให้มีชิ้นส่วนที่ต้องดูแลน้อยกว่า ช่วยให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่องขึ้น

สำหรับเทคโนโลยีหัวพิมพ์ MicroPiezo เท่านั้น ซึ่งประสิทธิภาพการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป

พบกับข้อดีของเทคโนโลยี Heat-Free

ค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

พูดคุยกับเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Heat-Free และการประหยัดพลังงาน

1ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดอ้างอิงจาก IEA World Energy Balances Highlights 2022
2ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและ NetZero Scenario Base อ้างอิงจาก IEA World Energy Outlook 2022 Free Dataset
3ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ OECD - 9,461,797 GWh ประชากรทั้งหมดในประเทศ OECD เท่ากับ 1,370,360,714 คน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 6,905 kWh แหล่งข้อมูล: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดอ้างอิงจาก IEA World Energy Balances Highlights 2022 (2) ประชากรทั้งหมดในประเทศ OECD เท่ากับ 1,370,360,714 คน แหล่งข้อมูล: UN population (3) รถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model Y เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบชาร์จไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมียอดขายทั่วโลก ประมาณ 771,300 คัน ในปี 2565 แหล่งข้อมูล: statista.com ข้อมูลการประหยัดเชื้อเพลิงของรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model Y
4Carbon Trust: ctprodstorageaccountp.blob.core.windows.net/prod-drupal-files/documents/resource/public/CTV007_OfficeBasedCompanies-2021-update.pdf
5Carbon Trust: ctprodstorageaccountp.blob.core.windows.net/prod-drupal-files/documents/resource/public/CTV007_OfficeBasedCompanies-2021-update.pdf
6www.energy.gov/energysaver/led-lighting