Home Heat-Free

Heat-Free เทคโนโลยีการพิมพ์แห่งอนาคต

เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการพิมพ์ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Heat-Free

ข้อดีของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Heat-Free

พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา

สามารถพิมพ์ได้ทันทีที่เปิดเครื่องโดยไม่ต้องรอขั้นตอนการวอร์มเครื่องก่อนพิมพ์ ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะพิมพ์เยอะขนาดไหนก็ตาม

ประหยัดพลังงาน

ช่วยประหยัดต้นทุน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หัวพิมพ์ใช้งานได้ยาวนานขึ้นเพราะไม่ใช้ความร้อนในขั้นตอนการพิมพ์ ทำให้มีวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยลง ส่งผลให้เกิดการลดขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดค่าดูแลรักษา เพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน

ด้วยหัวพิมพ์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น จึงช่วยลดขั้นตอนและประหยัดค่าบำรุงรักษา

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Heat-Free จากเอปสัน ช่วยให้ผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการพิมพ์อื่นๆ

เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Heat-Free จากเอปสัน เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนในขั้นตอนการพิมพ์

จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการพิมพ์ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม มาร่วมเปลี่ยน...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ vs. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Heat-Free จากเอปสัน

เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท อาจดูคล้ายกันเมื่อมองจากภายนอก แต่ที่จริงแล้วเครื่องพิมพ์ 2 ประเภทนี้มีเทคโนโลยีที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์

เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีกระบวนการพิมพ์ที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน และต้องวอร์มฟิวส์ก่อนพิมพ์ โดยใช้ความร้อนในขั้นตอนการรีดผงหมึกลงบนกระดาษ

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทจากเอปสัน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน มีขั้นตอนการพิมพ์เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น โดยทั้ง 3 ขั้นตอนนั้นไม่มีการใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเทอร์มอลอิงค์เจ็ท vs. เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Heat-Free จากเอปสัน

ถึงแม้จะเป็นเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทเหมือนกัน แต่เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท หลักๆ ก็คือแบบเทอร์มอลที่ต้องใช้ความร้อน และการพิมพ์ด้วยหัวพิมพ์ Piezo ที่ปราศจากความร้อน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบเทอร์มอล

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้าในการส่งความร้อนไปที่หัวพิมพ์

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Heat-Free จากเอปสัน

เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน แต่ใช้แรงดันไฟฟ้าส่งผ่านไปยังหัวพิมพ์ Piezo เพื่อทำการพ่นหมึกออกมา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Heat-Free

ดาวน์โหลด
Discover the advantages of inkjet technology in the Keypoint Intelligence white paper.
Download