text.skipToContent text.skipToNavigation
Home Environment

 

โปรแกรมที่ทำให้เห็นความแตกต่าง

ปัญหาเรื่องโลกร้อนและการหมดสิ้นไปของทรัพยากร เป็นปัญหาที่ร้ายแรงทั่วโลก ความรุนแรงของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกประสบอยู่นี้ ต้องการการดำเนินการที่เข้มแข็ง และเราเป็นผู้นำในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

การสร้างจากความสำเร็จในอดีต

  • วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม 2050 ของเรา ซึ่งเกิดจากประวัติอันยาวนานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเรา  จะกำหนดแนวทางสำหรับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทตลอดระยะเวลา 40 ปีข้างหน้า

การบรรลุเป้าหมายของเราในอนาคต

  • วิสัยทัศน์จะบรรลุผลได้ก็ด้วยการลงมือปฏิบัติเท่านั้น เรามุ่งมั่นที่จะนำโปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของวงจรผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง การออกแบบ การจัดหาชิ้นส่วนและวัสดุ การผลิต การขนส่งผลิตภัณฑ์ การใช้ การจัดเก็บ และการนำมาใช้ใหม่ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมของเราซึ่งจะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม 2050 ของเรา

 

เกี่ยวกับเอปสัน

ผลิตภัณฑ์เอปสันได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์ด้านไอทีหลากหลาย เช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์ระบบหัวเข็ม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับทั้งการใช้งานในธุรกิจและการใช้งานบุคคล

Learn More

ติดต่อเอปสัน

คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเอปสันเพื่อขอคำแนะนำวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามวิธีการแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเราพร้อมจะให้แนะนำคุณทีละขั้นตอนในการแก้ปัญหา

ติดต่อเรา