Home Better Than Laser
หมึกพิมพ์ความจุสูง*
เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์
ใช้งานง่าย
คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ
หมึกพิมพ์ความจุสูง*
เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์
ใช้งานง่าย
คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ

หมึกพิมพ์ความจุสูง*

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจด้วยระบบชุดหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้ (RIPS) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม ปริมาณการพิมพ์ที่รองรับต่อหมึกพิมพ์ 1 ชุด:

- WorkForce Pro WF-C869R ให้งานพิมพ์สูงถึง 86,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สีดำ และ 84,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี (ขนาด A3)
- WorkForce Pro WF-C579R ให้งานพิมพ์สูงถึง 50,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สีดำ และ 20,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี (ขนาด A4)

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน มาพร้อมฟังก์ชันการพิมพ์และการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ใช้งานง่าย บำรุงรักษาน้อย และให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 รูปภาพต่อนาที ตอบโจทย์สำหรับทุกธุรกิจ

คุณสมบัติที่สำคัญ:
- จอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว
- พิมพ์และสแกนสองหน้าอัตโนมัติ
- ฟังก์ชัน Host USB

ใช้งานง่าย

มาพร้อมคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย และชุดหมึกความจุสูง:

- ติดตั้งหรือเปลี่ยนหมึกได้ง่าย บำรุงรักษาน้อย
- ให้งานพิมพ์ต่อเนื่องยาวนาน ประหยัดเวลาในการทำงาน
- ใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
- ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ

ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ด้วยหมึกพิมพ์ DuraBrite ™ จากเอปสัน ทนทาน กันน้ำและกันรอยเปื้อนได้อย่างดีเยี่ยม ตอบโจทย์งานพิมพ์ได้อย่างลงตัว

หมึกพิมพ์ความจุสูง*

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจด้วยระบบชุดหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้ (RIPS) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม ปริมาณการพิมพ์ที่รองรับต่อหมึกพิมพ์ 1 ชุด:

- WorkForce Pro WF-C869R ให้งานพิมพ์สูงถึง 86,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สีดำ และ 84,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี (ขนาด A3)
- WorkForce Pro WF-C579R ให้งานพิมพ์สูงถึง 50,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สีดำ และ 20,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี (ขนาด A4)

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน มาพร้อมฟังก์ชันการพิมพ์และการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ใช้งานง่าย บำรุงรักษาน้อย และให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 รูปภาพต่อนาที ตอบโจทย์สำหรับทุกธุรกิจ

คุณสมบัติที่สำคัญ:
- จอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว
- พิมพ์และสแกนสองหน้าอัตโนมัติ
- ฟังก์ชัน Host USB

ใช้งานง่าย

มาพร้อมคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย และชุดหมึกความจุสูง:

- ติดตั้งหรือเปลี่ยนหมึกได้ง่าย บำรุงรักษาน้อย
- ให้งานพิมพ์ต่อเนื่องยาวนาน ประหยัดเวลาในการทำงาน
- ใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
- ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ

ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ด้วยหมึกพิมพ์ DuraBrite ™ จากเอปสัน ทนทาน กันน้ำและกันรอยเปื้อนได้อย่างดีเยี่ยม ตอบโจทย์งานพิมพ์ได้อย่างลงตัว

หมึกพิมพ์ความจุสูง*

หมึกพิมพ์ความจุสูง*

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจด้วยระบบชุดหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้ (RIPS) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม ปริมาณการพิมพ์ที่รองรับต่อหมึกพิมพ์ 1 ชุด:

- WorkForce Pro WF-C869R ให้งานพิมพ์สูงถึง 86,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สีดำ และ 84,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี (ขนาด A3)
- WorkForce Pro WF-C579R ให้งานพิมพ์สูงถึง 50,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สีดำ และ 20,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี (ขนาด A4)

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน มาพร้อมฟังก์ชันการพิมพ์และการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ใช้งานง่าย บำรุงรักษาน้อย และให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 รูปภาพต่อนาที ตอบโจทย์สำหรับทุกธุรกิจ

คุณสมบัติที่สำคัญ:
- จอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว
- พิมพ์และสแกนสองหน้าอัตโนมัติ
- ฟังก์ชัน Host USB

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

มาพร้อมคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย และชุดหมึกความจุสูง:

- ติดตั้งหรือเปลี่ยนหมึกได้ง่าย บำรุงรักษาน้อย
- ให้งานพิมพ์ต่อเนื่องยาวนาน ประหยัดเวลาในการทำงาน
- ใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
- ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ

คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ

ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ด้วยหมึกพิมพ์ DuraBrite ™ จากเอปสัน ทนทาน กันน้ำและกันรอยเปื้อนได้อย่างดีเยี่ยม ตอบโจทย์งานพิมพ์ได้อย่างลงตัว

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เนื่องจากไม่ต้องใช้ความร้อนในการพ่นหมึก ใช้งานง่าย พิมพ์ได้รวดเร็ว ใช้วัดสุสิ้นเปลืองน้อยลง ทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้พลังงานน้อยกว่าและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าถึง 85% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ให้ธุรกิจคุณเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน ตอบโจทย์ทุกธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ รองรับงานพิมพ์ตั้งแต่ขนาด A4 ไปจนถึง A3 ด้วยนวัตกรรมระบบชุดหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้ สะดวกสบาย ใช้งานง่าย คุ้มค่าและให้งานพิมพ์ปริมาณมาก

WorkForce Pro WF-C879R

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่สมบูรณ์แบบ ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 26 รูปภาพต่อนาที และความเร็วการสแกน ADF สูงถึง 100 รูปภาพต่อนาที สำหรับการพิมพ์สองหน้า

WorkForce Pro WF-C878R

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบชุดหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้ มาพร้อมดีไซน์แบบใหม่ที่ช่วยประหยัดพื้นที่

EcoTank L6550

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ ให้งานพิมพ์คมชัด แม่นยำ และกันน้ำได้ ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์การพิมพ์ทางธุรกิจได้อย่างลงตัว

EcoTank L6580

เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง รองรับระบบ PCL และ PostScript ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 รูปภาพต่อนาที และสามารถพิมพ์งานแผ่นแรกได้ด้วยเวลาเพียง 5.5 วินาที

EcoTank L15180

ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ให้ประสิทธิภาพการพิมพ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น เครื่องพิมพ์ EcoTank L15180 มาพร้อมหมึก 4 สีที่ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง

EcoTank M15180

ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ให้ประสิทธิภาพการพิมพ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น เครื่องพิมพ์ EcoTank M15180 ให้งานพิมพ์ขาวดำคมชัดและชัดเจน

WorkForce Pro WF-C5790

รองรับงานพิมพ์ปริมาณมากได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 รูปภาพต่อนาที และสามารถพิมพ์งานแผ่นแรกได้ด้วยเวลาเพียง 4.8 วินาที

WorkForce Pro WF-C869R

ด้วยชุดหมึกความจุสูงที่สามารถพิมพ์ขาวดำได้มากถึง 86,000 แผ่น หรือพิมพ์สีได้มากถึง 84,000 แผ่น และรองรับการพิมพ์ได้ถึง A3

Loading...
Session gone

Unfortunately your session is gone. You will be redirected to the home page.

Help
For more information or to request a demo, please complete the form.

Required information  
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required.
This field is required.
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required.

true
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation

Built for Enterprise Printing

Experience lightning fast printing, in black-and-white.
Learn More
 
1 Testing was commissioned by Epson to Keypoint Intelligence-Buyers Lab. Two comparison models were selected from colour laser multi-function printers in the 65-70 ppm class. Tests were conducted at the devices’ default settings using Keypoint Intelligence-Buyers Lab standard energy consumption test methods. Calculations were based on a weekday workload of 2 x 4 hours printing + 16 hours in sleep/standby mode, and weekend energy use of 48 hours in sleep/standby mode. A total of 69 pages of workload test pattern .doc, .xls, .ppt, .html, and Outlook files were printed 6 times in each 4-hour printing period.
 
2 Annual CO2 output calculations were based on JEMAI-LCA Pro, Cedar tree CO2 absorption calculations  were based on Japan Forestry Agency standards of 8.8kg CO2 per annum per tree.
 
3 Testing was commissioned by Epson to Keypoint Intelligence-Buyers Lab. Two comparison models were selected from colour laser multi-function printers in the 65-70 ppm class. Calculations were based on the frequency and volume of consumables and replacement parts required to print 1 million pages (ISO/IEC 24712 test pattern) over a period of 5 years.
 
4 Black and colour print speeds are measured in accordance with ISO/IEC 24734. Actual print times will vary based on system configuration, software and page complexity. For more information, click here.
 
* In accordance with ISO 24711/24712. Actual yields will vary considerably for reasons including images printed, print settings, temperature and humidity. Yields may be lower when printing infrequently or predominantly with one ink colour. A variable amount of ink remains in the cartridges after the “replace cartridge” signal. Part of the ink from the first cartridge is used for priming the printer. Ink is used for both printing and printhead maintenance. All inks are used for both black and colour printing.