Home Milestones

จินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด

เหตุการณ์สำคัญของเอปสันกับการพิมพ์ระบบดิจิทัล

เอปสันขยายความสามารถในการพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัล โดยการซื้อหุ้นของ Robustelli 100% เพื่อช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิตัลขั้นสูง

เอปสันซื้อหุ้นของ For.Tex ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำทางด้านธุรกิจการย้อมสี การผลิตสารเพิ่มความเข้มข้น และการถนอมสิ่งทอ มาทั้งหมด 100% เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการพิมพ์ผ้าระบบดิจิตัล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก

สถาบันสิ่งทอ เปิดทำการครั้งแรกในประเทศอิตาลี และเป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าวิจัยและฝึกอบรบเกี่ยวกับการพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยได้รวมเทคโนโลยีอิงค์เจ็ทของเอปสันและผู้เชี่ยวชาญในนวัตกรรมหมึกพิมพ์ต่างๆ มารวมกันในสถาบันแห่งนี้

จากการเปิดตัวเครื่องพิมพ์หน้ากว้างระบบอิงค์แทงค์เครื่องแรกของโลก ทำให้ลูกค้าสามารถผลิตชิ้นงานในระบบดิจิทัลได้จำนวนมากขึ้น

ด้วยความร่วมมือกับ Robustelli เอปสันจึงก่อตั้งสถาบันการพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิตัลขึ้นมาครั้งแรกที่เมืองเกียวโต สำหรับการขายสินค้าของ Monna Lisa และให้บริการในประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้การพัฒนาของงานพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทสำหรับใช้ในการพาณิชย์และอุตสาหกรรมดำเนินเรื่อยมา

ในยุคสมัยแรกที่ Monna Lisa ได้เปิดตัวออกมาสำหรับการผลิตสิ่งทอจำนวนมาก เอปสันได้ใช้เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกับ Robustelli อาทิเช่น หัวพิมพ์ Micro Piezo และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหมึกพิมพ์ รวมทั้งเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัลที่สามารถช่วยเพิ่มจำนวนการพิมพ์ได้

เอปสันเริ่มต้นการพัฒนาเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัลร่วมกับ Robustelli ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องพิมพ์รายใหญ่ในประเทศอิตาลี