Home Be Cool

เลือกสิ่งที่ดีกว่า....
ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เอปสัน มุ่งมันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าผ่านเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยื่น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน (Heat-Free) ตลอดไปจนถึงระบบรีไซเคิลกระดาษที่ปฏิวัติวงกาการรีไซเคิลด้วยเครื่องรีไซเคิลกระดาษ PaperLab ที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณไม่ให้เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เพื่อให้ทุกคนและทุกธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราใส่ใจในทุกรายละเอียดที่สร้างความแตกต่างให้กับโลก ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของเราจึงช่วยคุณประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

Heat-Free เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน

การพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อนจากเอปสัน คือหนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เพราะสามารถช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม
รายละเอียดเพิ่มเติม

Dry Fiber เทคโนโลยีที่ปฎิวัติกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ

เอปสัน PaperLab เครื่องรีไซเคิลกระดาษแบบแห้งเครื่องแรกของโลก1 ที่สามารถเปลี่ยนกระดาษที่ใช้แล้วให้เป็นกระดาษใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยี Dry Fiber โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ2 ในขั้นตอนการรีไซเคิล ช่วยลดมลภาวะและของเสียที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิลกระดาษแบบเดิมๆ ควบคู่ไปกับการลดการใช้ทรัพยากรเพื่อทำกระดาษใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อผู้คนและโลกในอีกหลายปีข้างหน้า ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเรา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Be Cool เปลี่ยน...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

เอปสัน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกการใช้งานเพื่อธุรกิจ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นครื่องพิมพ์ที่ใช้ในบ้าน เครื่องพิมพ์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ตลอดไปจนถึงเครื่องรีไซเคิลกระดาษที่สมบูรณ์แบบ

Heat-Free เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน
เครื่องพิมพ์ EcoTank

เครื่องพิมพ์ EcoTank ที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน (Heat-Free) ช่วยประหยัดพลังงาน มาพร้อมหมึกพิมพ์ความจุสูงพิเศษที่สามารถพิมพ์งานปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความคุ้มค่า ลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Heat-Free เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจ

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจของเอปสัน มาพร้อมเทคโนโลยี Heat-Free ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ ช่วยประหยัดพลังงาน พิมพ์งานได้รวดเร็วไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อนการพิมพ์ อีกทั้งยังลดการใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง

เทคโนโลยี Dry Fiber
PaperLab

เครื่องรีไซเคิลกระดาษแบบแห้งรายแรกของโลก สามารถเปลี่ยนกระดาษที่ใช้งานแล้วให้เป็นกระดาษใหม่ได้ในทันที ด้วยเทคโนโลยี Dry Fiber ของเอปสัน

มากกว่า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน


1. PaperLab คือเครื่องรีไซเคิลกระดาษสำหรับสำนักงานระบบแรกที่ใช้ขั้นตอนการผลิตแบบแห้ง โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของเอปสันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
2. ใช้น้ำเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาระดับความชื้นภายในระบบ 

 

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน ใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 85% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันจากแบรนด์ที่ขายดีอันดับโลกแบรนด์หนึ่งในรุ่นความเร็ว 65 และ 70 หน้าต่อนาที กับเครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 ที่มีความเร็วการพิมพ์ 100 หน้าต่อนาที (หรือรุ่นเทียบเท่าในการทดสอบ) ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2020 โดยทำการทดสอบจากการใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการใช้พลังงานของ Keypoint Intelligence การคำนวณอ้างอิงจากวันทำงานของการพิมพ์ 2 x 4 ชั่วโมงการพิมพ์ + 16 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย มีรูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ .doc, .xls, .ppt, .html และ Outlook ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงเวลาการพิมพ์ 

 

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันปล่อยก๊าซ CO2 น้อยกว่าถึง 85% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
การคำนวณค่าการปล่อยก๊าซ CO2 รายปี อ้างอิงจาก JEMAI-LCA Pro การคำนวณอัตราดูดซับก๊าซ CO2 ของต้น Cedar อ้างอิงตามมาตรฐานของ Japan Factory Agency คือ CO2 8.8 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี
 

 

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันใช้ชิ้นส่วนอะไหล่น้อยกว่าถึง 59% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันจากแบรนด์ที่ขายดีอันดับโลกแบรนด์หนึ่งในรุ่นความเร็ว 65 และ 70 หน้าต่อนาที กับเครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 ที่มีความเร็วการพิมพ์ 60 หน้าต่อนาที (หรือรุ่นเทียบเท่าในการทดสอบ) โดยการคำนวณอ้างอิงจากความถี่ในการเปลี่ยนและปริมาณของวัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการพิมพ์กระดาษ 1 ล้านแผ่น ภายใต้รูปแบบการทดสอบของ ISO 24712

ที่มา: IDC’s Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2020 Q2, Units Share by Company