Home Be Cool

เลือกสิ่งที่ดีกว่า....
ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เอปสัน มุ่งมันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าผ่านเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยื่น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน (Heat-Free) ตลอดไปจนถึงระบบรีไซเคิลกระดาษที่ปฏิวัติวงกาการรีไซเคิลด้วยเครื่องรีไซเคิลกระดาษ PaperLab ที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณไม่ให้เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เพื่อให้ทุกคนและทุกธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราใส่ใจในทุกรายละเอียดที่สร้างความแตกต่างให้กับโลก ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของเราจึงช่วยคุณประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

Heat-Free เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน

การพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อนจากเอปสัน คือหนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เพราะสามารถช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม
รายละเอียดเพิ่มเติม

Dry Fiber เทคโนโลยีที่ปฎิวัติกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ

เอปสัน PaperLab เครื่องรีไซเคิลกระดาษแบบแห้งเครื่องแรกของโลก1 ที่สามารถเปลี่ยนกระดาษที่ใช้แล้วให้เป็นกระดาษใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยี Dry Fiber โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ2 ในขั้นตอนการรีไซเคิล ช่วยลดมลภาวะและของเสียที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิลกระดาษแบบเดิมๆ ควบคู่ไปกับการลดการใช้ทรัพยากรเพื่อทำกระดาษใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อผู้คนและโลกในอีกหลายปีข้างหน้า ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเรา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Be Cool เปลี่ยน...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

เอปสัน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกการใช้งานเพื่อธุรกิจ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นครื่องพิมพ์ที่ใช้ในบ้าน เครื่องพิมพ์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ตลอดไปจนถึงเครื่องรีไซเคิลกระดาษที่สมบูรณ์แบบ

Heat-Free เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน
เครื่องพิมพ์ EcoTank

เครื่องพิมพ์ EcoTank ที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน (Heat-Free) ช่วยประหยัดพลังงาน มาพร้อมหมึกพิมพ์ความจุสูงพิเศษที่สามารถพิมพ์งานปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความคุ้มค่า ลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Heat-Free เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจ

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจของเอปสัน มาพร้อมเทคโนโลยี Heat-Free ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ ช่วยประหยัดพลังงาน พิมพ์งานได้รวดเร็วไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อนการพิมพ์ อีกทั้งยังลดการใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง

เทคโนโลยี Dry Fiber
PaperLab

เครื่องรีไซเคิลกระดาษแบบแห้งรายแรกของโลก สามารถเปลี่ยนกระดาษที่ใช้งานแล้วให้เป็นกระดาษใหม่ได้ในทันที ด้วยเทคโนโลยี Dry Fiber ของเอปสัน

มากกว่า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน


1. PaperLab คือเครื่องรีไซเคิลกระดาษสำหรับสำนักงานระบบแรกที่ใช้ขั้นตอนการผลิตแบบแห้ง โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของเอปสันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
2. ใช้น้ำเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาระดับความชื้นภายในระบบ 

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน ใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 85% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากผลการทดสอบภายในของเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์เอปสัน L6550 พิมพ์สีด้วยความเร็ว 12 ipm เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ความเร็วในการพิมพ์ 22 ppm สำหรับการทดสอบพลังงานที่ใช้ในการพิมพ์งาน 20 หน้า ด้วยกระดาษ A4 หน้าเดียวแบบ ISO Office Final PDF (ISO/IEC 24734) แต่ละการทดสอบดำเนินการโดยเอปสัน และทำซ้ำสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มีความสอดคล้องกัน โดยเครื่องพิมพ์ทั้งสองเครื่องได้รับการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกัน
 

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันปล่อยก๊าซ CO2 น้อยกว่าถึง 85% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
การคำนวณค่าการปล่อยก๊าซ CO2 รายปี อ้างอิงจาก JEMAI-LCA Pro การคำนวณอัตราดูดซับก๊าซ CO2 ของต้น Cedar อ้างอิงตามมาตรฐานของ Japan Factory Agency คือ CO2 8.8 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี
 

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันใช้ชิ้นส่วนอะไหล่น้อยกว่าถึง 59% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากผลการทดสอบภายในของเอปสัน เครื่องพิมพ์ที่ใช้เปรียบเทียบนั้น เลือกจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี A4 ที่มียอดขายสูงสุด 50% (ระดับ 21-30 หน้าต่อนาที) ที่อยู่ในข้อมูล IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2019Q3 ของผลสรุป CY2018Q4-CY2019Q3 ปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นในการพิมพ์ 2 แสนหน้า คำนวณโดยเอปสันและพิจารณาจากการผลิตที่นำเสนอโดยผู้ผลิตของแต่ละรุ่น อัตราการผลิตดังกล่าวเป็นตัวเลขที่คำนวณโดยเอปสันตามมาตรฐาน ISO/IEC24712