Home Epson Troubleshooting pos

Epson Troubleshooting เครื่องพิมพ์ใบเสร็จและระบบหน้าร้าน (POS Receipt Printer)

การบำรุงรักษา (Maintenance)

 • วิธีการติดตั้งตลับผ้าหมึก
  TM-U220

การเชื่อมต่อแบบเครือข่าย (Network Setting)

 • วิธีการเชื่อมต่อ TM Printer ผ่านระบบเครือข่าย (Lan)
  TM Printer ที่รองรับ Option Network (LAN) Windows
 • วิธีการเชื่อมต่อแบบ LAN
  TM-M30 Windows
 • วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
  TM-P20 iOS Windows New!!
 • วิธีการตั้งค่าและการพิมพ์งาน Wi-Fi Direct
  TM-P20 Windows
  TM-M30 Windows
 • วิธีการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth
  TM-M30 Windows
 • วิธีการเปลี่ยน IP Address ผ่านโปรแกรม EpsonNet Config สำหรับ Windows
  TM Printer ทุกรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ LAN Windows

การใช้งานผ่านไดร์เวอร์ /ซอฟท์แวร์ (Driver/Software)

 • วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ TM Printer
  TM Printer ทุกรุ่น Windows
 • วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB
  TM-P20 Windows  
  TM-M30 Windows Mac
 • วิธีการติดตั้ง Advanced Printer Driver Ver.5.01SC
  TM-T82II Windows
 • วิธีการปรับค่าระยะขอบการตัดกระดาษของเครื่อง TM Printer
  TM Printer ทุกรุ่น Windows
 • การตั้งค่าการตัดกระดาษ Thermal Printer
  Thermal Printer Windows
 • วิธีการตั้งค่าการตัดกระดาษในไดร์เวอร์
  TM Printer ทุกรุ่น Windows Mac
 • วิธีการแก้ไขปัญหาไดร์เวอร์เครื่อง TM ไม่สามารถเลือกจำนวน Copy ได้
  TM-T82, TM-T82II Windows
 • วิธีการตั้งค่าการควบคุมลิ้นชัก (Cash Drawer) Version 5.0.0.1012
  TM Printer ทุกรุ่น Windows
 • วิธีการตั้งค่าการควบคุมลิ้นชัก (Cash Drawer) Version 4.03
  TM Printer ทุกรุ่น Windows
 • วิธีการตั้งค่าการควบคุมลิ้นชัก (Cash Drawer) ผ่าน driver Printer
  TM Printer ทุกรุ่น Mac
 • วิธีการตั้งค่าการเปิดลิ้นชัก (Cash Drawer) TM Printer
  TM Printer ทุกรุ่น Mac
 • วิธีการเก็บสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
  TM-M30 Windows New!!
  TM-T88V และรุ่นที่รองรับ Windows
 • วิธีการเพิ่มและการบันทึกไฟล์โลโก้_Ver.4.4.5
  TM Printer Windows
 • การเพิ่มโลโก้จาก Utility ใน APD Driver (EPSON Flash Logo)
  TM Printer ที่รองรับ EPSON Flash Logo Windows
 • วิธีการเพิ่มและการบันทึกไฟล์ Logo
  TM-M30 Mac
 • วิธีการใช้งานกริ่ง (Buzzer)
  TM-T88IV Windows
 • ความละเอียดในการพิมพ์ (Resolution) ใน APD Driver เวอร์ชั่น 4.54SA
  TM-U220 Windows
 • วิธีการเปลี่ยนเมนูภาษาในไดร์เวอร์ TM Printer (APD 4)
  TM Printer (APD 4) Windows
 • วิธีจัดเรียงระดับภาษาไทยแบบ 3 ระดับ และ 1 ระดับ
  TM Printer ทุกรุ่น Windows
 • วิธีการพิมพ์ภาษาไทยเมื่อใช้โปรแกรม .NET
  TM Printer ที่รองรับ โปรแกรม .NET
 • Command Code TM Printer
  TM Printer
 • กรณีแจ้ง Common modules error code
  TM Printer Windows
 • วิธีการใช้งาน TM Virtual Port Driver
  TM-T81/81II/82/82II/88/88II/88III /88IV/88V/TM-U220 Windows

การใช้งานผ่านเครื่อง,แผงควบคุม (Control panel)

 • วิธีการติดตั้งกระดาษ
  TM-U220
 • วิธีการติดตั้งกระดาษ
  TM-U220 TM-T88IV
 • วิธีการเปลี่ยนค่า Setting ของเครื่องพิมพ์
  TM-T82II
 • ระยะของขอบกระดาษ (Top Margin)
  TM Printer
 • วิธีปรับความเข้มในการพิมพ์จากการปรับ Dip Switch ของเครื่องพิมพ์
  Thermal ทุกรุ่น (ยกเว้น TM-T90 และ TM-L90)
 • วิธีการปรับรหัสตัวอักษร
  TM-T82,TM-T88II,TM-T88V,TM-T70II
 • วิธีการปรับความเข้มในการพิมพ์ (Density)
  TM-T82 ,TM-T88II
 • วิธีการตรวจสอบ Code Page และ รายละเอียดอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์ จากการกดปุ่ม Feed
  Thermal Printer
 • วิธีการเปลี่ยน Port TM-T88V จาก Panel ของเครื่องพิมพ์
  TM-T88V
 • อุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์
  TM-U220 TM-T88V