Personal Data Policy

English | Bahasa | Thai

Tập đoàn Epson Singapore Pte Ltd (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn như được ghi nhận trong Chính sách Dữ liệu Cá nhân này (“Chính sách Dữ liệu Cá nhân”).
 
Thông qua việc truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, đăng ký nhận thông tin cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc thể hiện sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ nội dung nào trên đây, bạn sẽ được coi là đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản của Chính sách Dữ liệu Cá nhân này. Chính sách Dữ liệu Cá nhân này áp dụng bổ sung nhưng không thay thế bất kỳ (những) chấp thuận nào khác mà bạn có thể đã cung cấp cho chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.
 
Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Dữ liệu Cá nhân bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước và sẽ thông báo cho bạn về việc sửa đổi thông qua các trang web của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn đồng ý hoặc sẽ được xem là đồng ý là chịu ràng buộc bởi bất kỳ Chính sách Dữ liệu Cá nhân sửa đổi, bổ sung nào thông qua việc tiếp tục truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, đăng ký nhận thông tin cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc thể hiện sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ nội dung nào trên đây.
 
 
1. Định nghĩa
 
Cho mục đích của Chính sách Dữ liệu Cá nhân này:
a. “Công ty Liên kết” nghĩa là Tập đoàn Epson và/hoặc các công ty liên quan, bao gồm Tập đoàn Epson Singapore Pte Ltd;
b. “(Các) Đối tác Kênh” nghĩa là (các) nhà phân phối, (các) đại lý, (các) đối tác dịch vụ được ủy quyền và/hoặc (các) đối tác kinh doanh của chúng tôi; và
c. “Tập đoàn Epson Singapore Pte Ltd” bao gồm các công ty sau:
1. Epson Singapore Pte Ltd
2. Epson Malaysia Sdn Bhd
3. Epson Philippines Corporation
4. PT Epson Indonesia
5. Epson (Thailand) Co., Ltd
6. Công ty TNHH Epson Việt Nam
 
 
2. Thu thập dữ liệu cá nhân
Trong suốt quá trình giao dịch với bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để chúng tôi có thể thực hiện giao dịch với bạn hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ và/hoặc thông tin cần thiết liên quan đến các giao dịch đó. Việc thu thập thông tin này là cần thiết để thực hiện quy trình kinh doanh của chúng tôi, bao gồm gửi thông báo, cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm, quản lý quan hệ khách hàng, ra mắt và tổ chức sự kiện cho sản phẩm mới, cho mục đích lập kế hoạch cho các sản phẩm trong tương lai, bao gồm các sự kiện quảng cáo với Công ty Liên kết và Đối tác Kênh.
 
3. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập
Để thực hiện các trách nhiệm được nêu tại đoạn 2 trên đây, chúng tôi sẽ cần thu thập dữ liệu cá nhân có liên quan của bạn. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) những dữ liệu sau:
a. Thông tin liên hệ như tên, ngày sinh, giấy tờ tùy thân (bao gồm số giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu), giới tính, quốc tịch và chủng tộc, ngôn ngữ ưu tiên, địa chỉ cư trú hiện tại, số điện thoại bàn và/hoặc (các) số điện thoại di động, số fax và (các) địa chỉ email;
b. Trạng thái của các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn đã mua từ chúng tôi hoặc đã đăng ký nhận thông tin;
c. Cách bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ;
d. Sở thích cá nhân của bạn để giúp chúng tôi điều chỉnh các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi sao cho phù hợp nhất với bạn;
đ. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến sở thích tiếp thị của bạn hoặc trong quá trình tham gia khảo sát, cuộc thi, bốc thăm may mắn hoặc khuyến mại; và/hoặc
f. Hình ảnh ghi lại bằng camera quan sát hoặc thiết bị ghi hình khi bạn đến văn phòng của chúng tôi hoặc tham gia bất kỳ sự kiện nào của chúng tôi.
 
4. Thời điểm và cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn khi bạn:
a. Giao tiếp với chúng tôi (ví dụ khi bạn liên hệ với chúng tôi để giải đáp thắc mắc, bao gồm thông qua việc gọi cho bộ phận trợ giúp của Epson, gửi thư, gặp mặt trực tiếp và gửi email);
b. Gửi thông tin của bạn khi đăng ký bảo hành cho sản phẩm Epson của bạn qua thư/trực tuyến;
c. Khi bạn đăng ký nội dung quan tâm hoặc đăng ký nhận thông tin về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc các ấn phẩm của chúng tôi (ví dụ: bản tin);
d. Tham gia vào bất kỳ cuộc khảo sát, cuộc thi, bốc thăm may mắn hoặc sự kiện hoặc ưu đãi khuyến mại nào của chúng tôi;
e. Trả lời bất kỳ tài liệu tiếp thị nào chúng tôi gửi ra;
f. Đến văn phòng của chúng tôi;
g. Cung cấp phản hồi cho chúng tôi (ví dụ: thông qua trang web của chúng tôi hoặc bằng văn bản); và/hoặc
h. Gửi dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.
 
Ngoài dữ liệu cá nhân thu thập trực tiếp từ bạn (như liệt kê trên đây), chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các bên thứ ba mà chúng tôi thực hiện giao dịch hoặc có liên quan với bạn và từ các nguồn khác mà bạn đã cho phép tiết lộ thông tin liên quan đến bạn, và/hoặc được pháp luật cho phép.
 
Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bên thứ ba (ví dụ thông tin về vợ/chồng, con cái, cha mẹ và/hoặc nhân viên của bạn), việc gửi thông tin đó cho chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn tuyên bố với chúng tôi rằng bên thứ ba đó đã đồng ý để bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích tương ứng.
 
Vui lòng cẩn trọng khi gửi thông tin cho chúng tôi, đặc biệt khi hoàn thành các trường thông tin tùy chỉnh hoặc tải tài liệu và các nội dung khác. Một số dịch vụ của chúng tôi được tự động hóa và chúng tôi có thể không phát hiện bạn đã vô tình cung cấp cho chúng tôi thông tin không chính xác hoặc thông tin nhạy cảm. Bạn nên đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân gửi cho chúng tôi là đầy đủ, chính xác và đúng sự thật.
 
Nhằm cải thiện dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn, trong một số trường hợp chúng tôi sử dụng các thiết bị theo dõi tự động như “cookie”. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu mà máy chủ trang web của chúng tôi gửi đến trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập một số nội dung nhất định trên trang web của chúng tôi và việc sử dụng cookie giúp chúng tôi hiểu được bạn quan tâm đến nội dung nào trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung, đề xuất, quảng cáo và thông tin được gửi đến bạn để những nội dung này phù hợp hơn với bạn và liên quan đến nội dung quan tâm của bạn. Ví dụ, bạn có thể thấy quảng cáo cho một sản phẩm mà bạn đã xem gần đây trên trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng cookie nhận dạng trình duyệt của người dùng nhưng không nhận dạng cá nhân người dùng. Bạn có thể chọn không cho phép cookie được lưu trữ trên máy tính của mình bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể hạn chế trải nghiệm về chức năng và dịch vụ của chúng tôi và trong một số trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi mà có nội dung được tích hợp hoặc liên kết với trang web cũng có thể sử dụng cookie. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie hoặc các trang web này.
 
5. Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp cho những mục đích sau đây (bên cạnh những mục đích khác):
a. Gửi thông báo, cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm và tiếp thị các dịch vụ hoặc sản phẩm đó cho bạn;
b. Các mục đích được nêu cụ thể liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được chúng tôi cung cấp cho bạn;
c. Tiến hành các hoạt động thống kê thông tin khách hàng cho các sản phẩm liên quan và dịch vụ của chúng tôi;
d. Quản lý hành chính và hoạt động kinh doanh của chúng tôi và tuân thủ các chính sách, thủ tục nội bộ và lưu giữ hồ sơ;
e. Cho phép chúng tôi gửi cho bạn thông tin qua email, phương tiện viễn thông (gọi điện thoại hoặc tin nhắn) hoặc mạng xã hội về các sản phẩm và dịch vụ do các Công ty Liên kết của chúng tôi cung cấp mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm;
f. Thiết lập và quản lý tốt hơn mối quan hệ kinh doanh giữa bạn và chúng tôi, bao gồm các mục đích đảm bảo chất lượng và đào tạo nhân viên, đặc biệt liên quan đến nhân viên quan hệ khách hàng của chúng tôi tại các trung tâm hỗ trợ qua điện thoại, email và các trung tâm hỗ trợ khác, đồng thời phân tích, điều tra, xử lý hoặc giải quyết bất kỳ các vấn đề bảo mật hoặc bất kỳ lỗ hổng nào;
g. Xử lý bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi cho chúng tôi (ví dụ: trả lời thắc mắc và xử lý khiếu nại và phản hồi về dịch vụ khách hàng);
h. Các dịch vụ hậu mãi như bảo trì hậu mãi (nếu có) hoặc các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng;
i. Trả lời các câu hỏi của bạn;
j. Cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;
k. Thông báo cho bạn về các lợi ích và thay đổi tính năng của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;
l. Ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, phân tích và quản lý rủi ro thương mại; và
m. Bất kỳ mục đích nào có liên quan hợp lý đến các mục đích liệt kê trên đây.
 
6. Không cung cấp dữ liệu cá nhân
Việc không cung cấp dữ liệu cá nhân khi cần thiết có thể:
a. dẫn đến việc chúng tôi không thể gửi thông báo, cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm được yêu cầu cho bạn;
b. ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các quy trình cần thiết liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;
c. dẫn đến việc chúng tôi không thể cập nhật cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, sự kiện và/hoặc ra mắt sản phẩm mới nhất của chúng tôi; và/hoặc
d. dẫn đến việc bạn không thể tham gia các cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc hoạt động đổi thưởng do chúng tôi tổ chức.
 
7. Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn
Trong hầu hết mọi trường hợp chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi nhưng bạn đồng ý và cho phép chúng tôi cung cấp hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên sau:
a. Các công ty và/hoặc tổ chức đóng vai trò là đại lý, nhà thầu và/hoặc nhà bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi;
b. Đối tác Kênh và Công ty Liên kết của chúng tôi cho các mục đích có liên quan đến mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn;
c. Các bên khác mà bạn đã đồng ý trước đó;
d. Kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn, kế toán, luật sư hoặc cố vấn tài chính hoặc các cố vấn khác của chúng tôi;
e. Các công ty và/hoặc tổ chức hỗ trợ chúng tôi xử lý và/hoặc thực hiện các giao dịch và cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc đăng ký;
f. Tiếp thị và liên lạc với bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi, Công ty Liên kết của chúng tôi cũng như các đại lý được ủy quyền cung cấp; và/hoặc
g. Các cơ quan nhà nước có liên quan, các hội đồng hoặc cơ quan có thẩm quyền theo luật định hoặc các cơ quan thực thi pháp luật nhằm mục đích tuân thủ mọi luật, quy tắc, hướng dẫn và quy định hoặc cơ chế do bất kỳ cơ quan chính phủ nào áp đặt nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và tuân thủ pháp luật.
 
8. Tiếp thị trực tiếp
Nếu bạn đã đồng ý và trừ khi bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc của Công ty Liên kết của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm hoặc có thể có lợi cho bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đăng ký sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm có yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân và/hoặc khi đã có sự đồng ý của bạn.
 
9. Toàn vẹn dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ là chính xác, đầy đủ và không gây hiểu nhầm. Bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp.
 
10. Bảo mật dữ liệu cá nhân
Chúng tôi coi trọng vấn đề bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ không bị mất, lạm dụng, sửa đổi, truy cập hoặc tiết lộ trái phép hoặc vô ý, thay đổi hoặc phá hủy. Chúng tôi sẽ không lưu giữ dữ liệu cá nhân lâu hơn mức cần thiết hợp lý và sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm khử nhận dạng vĩnh viễn hoặc hủy dữ liệu cá nhân.
 
11. Chuyển giao và chia sẻ dữ liệu
Trong trường hợp chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp với mục đích lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu hoặc việc cung cấp bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào cho bạn, chúng tôi có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho Công ty Liên kết, Đối tác Kênh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở nước ngoài. Chúng tôi cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở quốc gia nơi dữ liệu được chuyển đến với cùng mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp theo yêu cầu của quốc gia nơi dữ liệu được thu thập. Bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý nêu tại điều khoản này cho bất kỳ mục đích nào được liệt kê trên đây.
 
 
12. Liên hệ với chúng tôi - Truy cập và chỉnh sửa, Rút lại sự đồng ý
 
Khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và xem xét yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu đó. Trong những trường hợp như vậy, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến:
 
Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu
Công ty TNHH Epson Việt Nam
Tầng 10, Tòa nhà Savico Tower, 
66 – 68 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3925 5545
Fax: (028) 3925 5593
Email: dpo@epson.com.vn
 
Bằng cách gửi yêu cầu, bạn xác nhận rằng yêu cầu đó liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và đảm bảo rằng, trong trường hợp bạn gửi yêu cầu này thay mặt cho người khác, bạn được người đó ủy quyền để gửi yêu cầu và cung cấp thông tin của họ cho các mục đích đó. Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi đối với mọi chế tài, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất và thiệt hại phát sinh từ vi phạm bảo đảm này. Bạn tuyên bố rằng thông tin được cung cấp trong và với yêu cầu đó là đúng ở mọi khía cạnh và đồng ý rằng thông tin đó có thể được chúng tôi, các Công ty Liên kết và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ cho mục đích xử lý yêu cầu nói trên và /hoặc theo Chính sách Dữ liệu Cá nhân này.
 
Chúng tôi sẽ nỗ lực trong khả năng hợp lý để thực hiện yêu cầu của bạn trong vòng 72 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn và phí xử lý liên quan.
 
Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không cho bạn truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như khi chúng tôi không thể xác nhận danh tính của bạn hoặc khi thông tin được yêu cầu có tính chất bảo mật thương mại hoặc trong trường hợp chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu cho cùng một thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do không thể chấp nhận yêu cầu của bạn.
 
Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc tất cả việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không còn khả năng tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Xin lưu ý rằng sau khi chúng tôi nhận được xác nhận về ý định rút lại sự đồng ý của bạn, có thể cần tới 72 giờ để việc rút lại được phản ánh trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn rút lại sự đồng ý cho phép nhận tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo, chúng tôi vẫn có thể liên hệ với bạn vì các mục đích khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn đang sử dụng.
 
13. Thông tin Liên hệ Công việc
Chính sách Dữ liệu Cá nhân này sẽ áp dụng cho thông tin liên hệ của doanh nghiệp - bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại doanh nghiệp, email doanh nghiệp và chức vụ, nhằm mục đích bắt đầu hoặc quản lý mối quan hệ kinh doanh với chúng tôi, ngoài các mục đích được nêu trong đoạn 5 ở trên.
14. Ngôn ngữ áp dụng
Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Chính sách Dữ liệu Cá nhân này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.