Home ค้นหานักพัฒนา

ค้นหานักพัฒนาซอฟต์แวร์ใกล้ตัวคุณ

Bootstrap Example

สิงค์โปร์

เลือกประเภท :


 


S POS


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด:
พัฒนาโซลูชั่นสำหรับการจัดการร้านค้าในเครือทั้งในและต่างประเทศ ผ่านสำนักงานของ S POS ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโซลูชั่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับธุรกิจค้าปลีก (โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม) สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและรองรับการประมวลผลบนคลาวด์ได้ ซึ่งโซลูชั่นเหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์หลักของคุณ (เช่น Financial, ERP, SAP, Infor และ Microsoft) ผ่านแพลตฟอร์มมิดเดิลแวร์ ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างลงตัวกับโซลูชั่นเพื่อร้านค้าปลีกของเอปสัน

 

 


S POS


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด:
พัฒนาโซลูชั่นสำหรับการจัดการร้านค้าในเครือทั้งในและต่างประเทศ ผ่านสำนักงานของ S POS ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโซลูชั่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับธุรกิจค้าปลีก (โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม) สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและรองรับการประมวลผลบนคลาวด์ได้ ซึ่งโซลูชั่นเหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์หลักของคุณ (เช่น Financial, ERP, SAP, Infor และ Microsoft) ผ่านแพลตฟอร์มมิดเดิลแวร์ ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างลงตัวกับโซลูชั่นเพื่อร้านค้าปลีกของเอปสัน

 

 

Coming soon!

ฟิลิปปินส์

เลือกประเภท :


 


Nueca Caceres Technology Solutions, Inc.


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีกers, Distributors, Wholesalers, Supermarkets, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด :
Halyao โซลูชั่นสำหรับตัวแทนขายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson P20 และ Epson P80 ได้อย่างลงตัว ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์แอนดรอยด์ ทำให้สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อและเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อสรุปยอดขายและรายงานได้อย่างง่ายดาย

 


Jimac Inc.


ประเภท:
Kiosks, Food Carts, Restaurants, Salons, ธุรกิจค้าปลีก, Bus Operations

รายละเอียด :
Flex Tablet-Based Solution ระบบการจัดการที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิการทำงานด้วยการแสดงผลกราฟิคที่เข้าใจง่ายและตอบโจทย์การใช้งานแม้ใช้งานบนหน้าจอขนาดเล็ก รวมถึงรองกับการใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย

 


Integrated Access Management Networks Corporation (IAMNET)


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก, Distributors, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด :
Mobili โปรแกรมการสั่งซื้อที่ทันสมัย ที่ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ สินค้าได้จากระบบโต้ตอบ โดยรายละเอียดการสั่งซื้อจะถูกรวบรวมและพิมพ์ออกมาในขั้นตอนสุดท้าย เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับทุกการจับจ่ายภายในร้าน นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการหยุดชะงักในการใช้งาน

 
IN1GO


ประเภท ::
ธุรกิจค้าปลีก, Distributors, Wholesalers, Supermarkets, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, Pharmacy

รายละเอียด :
CentrixMobile Ordering System (CMOS) ระบบรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคและร้านค้า รวมถึงการจัดการการจัดส่งการนำเข้าแผนผังเส้นทางและการเรียกเก็บเงินผ่าน geocoding เพื่อรวมรวมข้อมูลและติดตามยอดขาย ซึ่งทุกขั้นตอน สามารถสั่งพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ รายละเอียดการขาย ใบกำกับสินค้าและรายงานสรุปได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson P20

 

 


Nueca Caceres Technology Solutions, Inc.


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีกers, Distributors, Wholesalers, Supermarkets, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด :
Halyao โซลูชั่นสำหรับตัวแทนขายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson P20 และ Epson P80 ได้อย่างลงตัว ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์แอนดรอยด์ ทำให้สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อและเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อสรุปยอดขายและรายงานได้อย่างง่ายดาย

 


Jimac Inc.


ประเภท ::
Kiosks, Food Carts, Restaurants, Salons, ธุรกิจค้าปลีก, Bus Operations

รายละเอียด :
Flex Tablet-Based Solution ระบบการจัดการที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิการทำงานด้วยการแสดงผลกราฟิคที่เข้าใจง่ายและตอบโจทย์การใช้งานแม้ใช้งานบนหน้าจอขนาดเล็ก รวมถึงรองกับการใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย

 


Integrated Access Management Networks Corporation (IAMNET)


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก, Distributors, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด :
Mobili โปรแกรมการสั่งซื้อที่ทันสมัย ที่ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ สินค้าได้จากระบบโต้ตอบ โดยรายละเอียดการสั่งซื้อจะถูกรวบรวมและพิมพ์ออกมาในขั้นตอนสุดท้าย เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับทุกการจับจ่ายภายในร้าน นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการหยุดชะงักในการใช้งาน

 
IN1GO


ประเภท ::
ธุรกิจค้าปลีก, Distributors, Wholesalers, Supermarkets, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, Pharmacy

รายละเอียด :
CentrixMobile Ordering System (CMOS) ระบบรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคและร้านค้า รวมถึงการจัดการการจัดส่งการนำเข้าแผนผังเส้นทางและการเรียกเก็บเงินผ่าน geocoding เพื่อรวมรวมข้อมูลและติดตามยอดขาย ซึ่งทุกขั้นตอน สามารถสั่งพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ รายละเอียดการขาย ใบกำกับสินค้าและรายงานสรุปได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson P20

 

 


Nueca Caceres Technology Solutions, Inc.


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีกers, Distributors, Wholesalers, Supermarkets, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด :
Halyao โซลูชั่นสำหรับตัวแทนขายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson P20 และ Epson P80 ได้อย่างลงตัว ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์แอนดรอยด์ ทำให้สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อและเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อสรุปยอดขายและรายงานได้อย่างง่ายดาย

 


Jimac Inc.


ประเภท ::
Kiosks, Food Carts, Restaurants, Salons, ธุรกิจค้าปลีก, Bus Operations

รายละเอียด :
Flex Tablet-Based Solution ระบบการจัดการที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิการทำงานด้วยการแสดงผลกราฟิคที่เข้าใจง่ายและตอบโจทย์การใช้งานแม้ใช้งานบนหน้าจอขนาดเล็ก รวมถึงรองกับการใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย

 


IN1GO


ประเภท ::
ธุรกิจค้าปลีก, Distributors, Wholesalers, Supermarkets, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, Pharmacy

รายละเอียด :
CentrixMobile Ordering System (CMOS) ระบบรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคและร้านค้า รวมถึงการจัดการการจัดส่งการนำเข้าแผนผังเส้นทางและการเรียกเก็บเงินผ่าน geocoding เพื่อรวมรวมข้อมูลและติดตามยอดขาย ซึ่งทุกขั้นตอน สามารถสั่งพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ รายละเอียดการขาย ใบกำกับสินค้าและรายงานสรุปได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson P20

 

มาเลเซีย

เลือกประเภท :


 


S POS


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด:
พัฒนาโซลูชั่นสำหรับการจัดการร้านค้าในเครือทั้งในและต่างประเทศ ผ่านสำนักงานของ S POS ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโซลูชั่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับธุรกิจค้าปลีก (โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม) สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและรองรับการประมวลผลบนคลาวด์ได้ ซึ่งโซลูชั่นเหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์หลักของคุณ (เช่น Financial, ERP, SAP, Infor และ Microsoft) ผ่านแพลตฟอร์มมิดเดิลแวร์ ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างลงตัวกับโซลูชั่นเพื่อร้านค้าปลีกของเอปสัน

 

 


S POS


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียด:
พัฒนาโซลูชั่นสำหรับการจัดการร้านค้าในเครือทั้งในและต่างประเทศ ผ่านสำนักงานของ S POS ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโซลูชั่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับธุรกิจค้าปลีก (โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม) สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและรองรับการประมวลผลบนคลาวด์ได้ ซึ่งโซลูชั่นเหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์หลักของคุณ (เช่น Financial, ERP, SAP, Infor และ Microsoft) ผ่านแพลตฟอร์มมิดเดิลแวร์ ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างลงตัวกับโซลูชั่นเพื่อร้านค้าปลีกของเอปสัน

 

 

Coming soon!

อินโดนีเซีย

เลือกประเภท :


 


PT Sterling Tulus Cemerlang (STEM)


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก

รายละเอียด :
iREAP POS แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ที่ใช้ช่วยจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่เน้นความสะดวกในการการจัดการ ทั้งแบบเคลื่อนที่และกึ่งถาวรโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ น้อยที่สุด

รองรับการทำงานทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมใช้งานซึ่งสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือ

 


Mega Digitech Solution

ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก: ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท, Hospitality, F&B, ร้านอาหาร, Food Court และร้านตัดผม

รายละเอียด:
MyPos แอปพลิเคชั่นสำหรับทุกธุรกิจ บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ กับคุณสมบัติ Smart Printing เมื่อใช้กับเครื่องพิมพ์เอปสัน ที่สามารถช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลงานพิมพ์ รองรับการอ่านบาร์โค้ดบนแอปพลิเคชั่น และยังสามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรมบนระบบคลาวด์ เพื่อการเข้าถึงรายละเอียดธุรกรรมแบบเรียลไทม์

 

 


Mega Digitech Solution

ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก: ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท, Hospitality, F&B, ร้านอาหาร, Food Court และร้านตัดผม

รายละเอียด:
MyPos แอปพลิเคชั่นสำหรับทุกธุรกิจ บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ กับคุณสมบัติ Smart Printing เมื่อใช้กับเครื่องพิมพ์เอปสัน ที่สามารถช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลงานพิมพ์ รองรับการอ่านบาร์โค้ดบนแอปพลิเคชั่น และยังสามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรมบนระบบคลาวด์ เพื่อการเข้าถึงรายละเอียดธุรกรรมแบบเรียลไทม์

 

 


Mega Digitech Solution

ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก: ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท, Hospitality, F&B, ร้านอาหาร, Food Court และร้านตัดผม

รายละเอียด:
MyPos แอปพลิเคชั่นสำหรับทุกธุรกิจ บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ กับคุณสมบัติ Smart Printing เมื่อใช้กับเครื่องพิมพ์เอปสัน ที่สามารถช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลงานพิมพ์ รองรับการอ่านบาร์โค้ดบนแอปพลิเคชั่น และยังสามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรมบนระบบคลาวด์ เพื่อการเข้าถึงรายละเอียดธุรกรรมแบบเรียลไทม์

 

ไทย

เลือกประเภท :


 


บริษัท สีลม เทคโนโลยี จำกัด


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, Hospitality

รายละเอียด :
ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นของ SILOM POS ทำให้สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของเอปสันได้อย่างง่ายด้าย รองรับทั้งระบบบาร์โค้ดและไม่ใช้บาร์โค้ด รวมถึงระบบการควบคุมแบบเรียลไทม์ รายงานการขาย และการสำรองข้อมูลตามต้องการเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

 


บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก, Supply Chain และ ธุรกิจค้าส่ง

รายละเอียด:
แอพพลิเคชั่น Vansales เครื่องมือช่วยพนักงานขายสำหรับการรับคำสั่งซื้อ, ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และการพิมพ์ใบเสร็จจากอุปกรณ์แอนดรอยด์ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีบิซิเนสพลัส และ ERP

 

 


บริษัท สีลม เทคโนโลยี จำกัด


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, Hospitality

รายละเอียด :
ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นของ SILOM POS ทำให้สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของเอปสันได้อย่างง่ายด้าย รองรับทั้งระบบบาร์โค้ดและไม่ใช้บาร์โค้ด รวมถึงระบบการควบคุมแบบเรียลไทม์ รายงานการขาย และการสำรองข้อมูลตามต้องการเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

 

 


บริษัท สีลม เทคโนโลยี จำกัด


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, Hospitality

รายละเอียด :
ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นของ SILOM POS ทำให้สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของเอปสันได้อย่างง่ายด้าย รองรับทั้งระบบบาร์โค้ดและไม่ใช้บาร์โค้ด รวมถึงระบบการควบคุมแบบเรียลไทม์ รายงานการขาย และการสำรองข้อมูลตามต้องการเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

 


บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด


ประเภท:
ธุรกิจค้าปลีก, Supply Chain และ ธุรกิจค้าส่ง

รายละเอียด:
แอพพลิเคชั่น Vansales เครื่องมือช่วยพนักงานขายสำหรับการรับคำสั่งซื้อ, ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และการพิมพ์ใบเสร็จจากอุปกรณ์แอนดรอยด์ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีบิซิเนสพลัส และ ERP