Home Heat Free Technology

ก้าวสู่อนาคตการพิมพ์

ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน

เทคโนโลยี Heat-Free คืออะไร

Heat-Free คือเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจากเอปสัน ที่ใช้ “แรงดันไฟฟ้า” ในการเหนี่ยวนำและพ่นหมึกพิมพ์ออกมาอย่างแม่นยำ แตกต่างจากเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีเลเซอร์ ที่ใช้ความร้อนในการอุ่นชุด Fuser ก่อนการพิมพ์ และแตกต่างจากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้าในการสร้างความร้อนเพื่อฉีดน้ำหมึกออกมา

เทคโนโลยี Heat-Free ในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน

พิมพ์งานได้รวดเร็ว เพราะไม่ใช้ความร้อนในการพ่นหมึก จึงไม่ต้องรอวอร์มเครื่องก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์

มีขั้นตอนในการพิมพ์ที่ซับซ้อนกว่า เนื่องจากต้องใช้ความร้อนในการรีดผงหมึกลงบนกระดาษ
รายละเอียดเพิ่มเติม