Home Document Capture Pro

DOCUMENT CAPTURE PRO

สแกน แก้ไขข้อมูล และจัดการเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วย DOCUMENT CAPTURE PRO เพื่อเป็นการเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับขั้นต่อไป อย่างการรวบรวมเอกสารไว้ใน Cloud กับซอฟต์แวร์สุดล้ำของเอปสัน

สร้างเอกสาร PDF พร้อมกับ OCR Engine ในตัว

สามารถสร้างเอกสารเป็นไฟล์ PDF ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาคำสำคัญในเอกสารได้

เรียกดูและแก้ไขรูปภาพได้อย่างง่ายดาย

สามารถแก้ไขรูปภาพได้ง่ายๆ เพื่อนำไปสแกนได้ในทันทีโดยใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น การเพิ่ม การลบ การหมุน หรือการจัดเรียงหน้าใหม่ก่อนการบันทึกเพื่อนำไปใช้งาน

บันทึกไฟล์ให้เป็นรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้

บันทึกรูปภาพที่ถูกสแกนในรูปแบบของไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น DOCX, XLSX และ PPTX

สร้างงานสแกนในรูปแบบของคุณเอง

สร้างกระบวนการสแกนเอกสารที่สะดวกสบาย โดยสามารถจัดการได้ถึง 30 งานสแกนต่อเครื่องสแกน 1 เครื่อง ด้วยฟังก์ชั่นที่สามารถกำหนดปุ่มลัดในการทำงานไว้บนแผงควบคุมของเครื่องสแกน

อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและตรวจสอบได้

พัฒนาอุปกรณ์และเอกสารให้มีความปลอดภัย ด้วยการป้องกันผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการให้ใส่รหัสและสามารถตรวจสอบที่มาของเอกสารโดยการใช้ฟังก์ชั่น Advanced Log

ทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการเอกสาร

สามารถสแกนและส่งไฟล์เอกสารไปยังอีเมลล์ แฟ้มงาน เครื่องพิมพ์ หรือพื้นที่เก็บเอกสารออนไลน์ เช่น Dropbox, Google Drive™, Evernote and Microsoft OneDrive ได้โดยตรง

รองรับสำหรับผู้งานในระบบ MAC

สามารถใช้งานฟังชั่นการสแกนเอกสารขั้นสูง และฟังชั่น “Scan To” อีกทั้ง ไฟล์ PDF และไฟล์เอกสารที่แก้ไขได้สามารถถูกสร้างขึ้นมาพร้อมด้วยฟังก์ชั่น OCR ในตัว

 

ฟังก์ชั่นการแบ่งแยกงานสำหรับการจัดสรรเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดสรรงานและเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้การสแกนบาร์โคด แพทโคด หน้าเปล่า จำนวนหน้า ประเภทเอกสาร และขนาดไฟล์

 

* มาพร้อมกับการอัพเกรดขั้นสูง
* ไม่รองรับฟังก์ชั่นการแบ่งแยกงานอัตโนมัติ โดยฟังก์ชั่น OCR และระบบ Push Scan รองรับแค่บางรุ่นเท่านั้น