รายละเอียดที่ใหญ่กว่า เพิ่มการมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ดีกว่า


การทำธุรกิจ ทุกรายละเอียดมีความสำคัญ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในห้องประชุมมีส่วนร่วมกับงาน
เอปสันโปรเจคเตอร์ จึงถูกพัฒนาให้ฉายภาพได้กว้าง ละเอียด คมชัด เพื่อดึงดูดทุกการรับชม

ขนาดภาพฉายที่ยืดหยุ่น

เอปสันโปรเจคเตอร์ ฉายภาพกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในพื้นจำกัด สามารถฉายภาพได้กว้างถึง 120 นิ้ว

คุ้มค่า

เอปสันโปรเจคเตอร์ ฉายภาพได้กว้างกว่า คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับจอทีวี

ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

เอปสันโปรเจคเตอร์ สามารถติดตั้งได้ในหลาหลายพื้นที่

Talk to us

For more information, please complete the form below.

* Required information