Home Ultra-Short Throw UST

ที่สุดของโปรเจคเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษ

เพิ่มพื้นที่ใช้สอย พร้อมสร้างความประทับใจ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

โปรเจคเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษ

โปรเจคเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษจากเอปสัน สามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ของห้องไม่ว่าจะมีขนาดเท่าไหร่ ให้คุณสามารถได้ภาพฉายขนาดใหญ่ด้วยระยะติดตั้งจากตัวเครื่องกับหน้าจอเพียงไม่กี่เซนติเมตร

โปรเจคเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษ ทำงานอย่างไร?

เทคโนโลยีการฉายภาพแบบระยะฉายสั้นพิเศษ จะฉายภาพจากเลนส์ไปยังแผ่นสะท้อน เพื่อสะท้อนภาพไปยังจอรับภาพ เพื่อให้ได้ภาพขนาดใหญ่ด้วยระยะการติดตั้งที่สั้นกว่า

ยืดหยุ่นแบบไร้ขีดจำกัด

รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งสำหรับการศึกษา ร้านค้าปลีก ป้ายโฆษณาแบบดิจิทัล หรือความบันเทิงภายในบ้าน:

 

โปรเจคเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษ

สำหรับการใช้งานในบ้าน | ธุรกิจ | พื้นที่จำกัด | ป้ายโฆษณาแบบดิจิทัล | การศึกษา