Home hs-robots-latest-product-catalogue

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก หุ่นยนต์แขนกล

SCARA และหุ่นยนต์แขนกลแบบ 6 แกน ของเอปสัน

เมื่อ 35 ปีที่แล้ว เอปสันได้พัฒนาหุ่นยนต์ SCARA ตัวแรก เพื่อใช้ในการรประกอบนาฬิกาข้อมือ จนมาถึงในปัจจุบัน เอปสันได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในระดับโลก

พบกับเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน ขนาดกะทัดรัด และมีความแม่นยำสูง ที่อยู่ในหุ่นยนต์แขนกลจากเอปสัน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม การประกอบเครื่องจักรกล การจัดการวัสดุ บรรจุภัณฑ์ การกลึงเครื่องจักร และอื่นๆ ด้วยหุ่นยนต์แขนกลที่หลากหลายทั้งแบบรติดตั้งจากพื้นถึงและติดตั้งบนเพดาน

พบกับรายละเอียดของหุ่นยนต์แขนกลที่หลากหลาย:

  • หุ่นยนต์แขนกล SCARA และ หุ่นยนต์แขนกลแบบ 6 แกน รวมไปถึง:
    • ขนาดภายนอก ช่วงการเคลื่อนไหว และข้อกำหนดการติดตั้ง
    • น้ำหนักบรรทุกสูงสุดและความเข้ากันได้ของตัวควบคุม
  • วิธีพัฒนาโปรแกรมควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ Epson RC+
  • สร้างการมองเห็นและการประมวลผลภาพให้กับหุ่นยนต์แขนกล ผ่าน Epson Vision Systems
  • เปิดใช้งานการควบคุมแรงที่แม่นยำอย่างยิ่งโดยใช้ Epson Force Sensing Systems