Home Scanner Software Development Kit

ชุดพัฒนาซอฟแวร์สำหรับสแกนเนอร์

เชื่อมต่อเอปสันสแกนเนอร์กับแอปพลิเคชั่นหรือระบบคลาวด์ผ่าน API ของเอปสันได้ง่ายๆ ให้คุณสามารถพัฒนาระบบการทำงานพร้อมกับการออกแบบและสร้างเครื่องมือเพื่อจัดการและพัฒนาโปรแกรมสำหรับลูกค้า เอปสันได้จัดเตรียม ชุดพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) หลากหลายแพ็คเกจพร้อมด้วยรหัสอย่างง่ายๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ชุดพัฒนาซอฟแวร์สำหรับโปรแกรมของ PC

สำหรับแอปพลิเคชั่นของเครื่อง PC แพ็คเกจชุดพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) และคู่มือใช้งานได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการใช้งาน ดังนี้

ควบคุมการสแกนโดยตรงจากแอปพลิเคชั่น TWAIN API

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานกับฟังก์ชั่น Epson Scan เพื่อควบคุมการสแกนด้วยแอปพลิเคชั่น

ฐานข้อมูลการใช้งานสแกนเนอร์สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการรวมข้อมูลต่างๆ ในการสแกนกับแอปพลิเคชั่น ด้วยภาษา C

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ

สำหรับแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ แพ็คเกจชุดพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการใช้งาน ดังนี้

ฐานข้อมูลการใช้งานสแกนเนอร์ใน JAVA ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการรวมฟังก์ชั่นการสแกนเข้ากับแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนระบบแอนดรอยด์

แอปพลิเคชั่นตัวหลักได้ถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือที่ชื่อว่า “Epson Document Scan” เพื่อสแกนภาพและใช้ในแอปพลิเคชั่นที่รองรับระบบทั้ง IOS และแอนดรอยด์

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการรวม Document Capture Pro

สำหรับการรวม Document Capture Pro ต่างๆ ของเอปสันเข้าด้วยกัน แพ็คเกจชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) ได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการใช้งาน ดังนี้

เพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อไปยังภาพที่ถูกสแกนออกมาจากการใช้ Document Capture Pro ไปสู่แฟ้มเอกสารเพิ่มเติม

เพื่อใช้งาน Document Capture Pro ในการสแกนภาพ โดยใช้คำสั่งที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นของลูกค้า

เพื่อสร้างงานการติดตั้งไฟล์สำหรับ Document Capture Pro และปรับแพ็คเกจในการติดตั้ง

 

* รองรับเฉพาะรุ่นที่มีการเชื่อมต่อ WiFi