ทำไมการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลจึงมีผลกระทบต่อบางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?

เรียนรู้เพิ่มเติม
ความท้าทายสูงสุดของธุรกิจ

กว่า 30% ของธุรกิจ SMEs ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าการปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในความท้าทายอันดับต้นๆ นอกจากนี้ 1 ใน 4 ของผู้ประกอบการยังกล่าวว่า การปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของพวกเขายังคงอยู่ในระดับต่ำ

เรียนรู้เพิ่มเติม
โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ

ปัจจัยหลักที่ผลักดันธุรกิจ SMEs เข้าสู่การปรับใช้หุ่นยนต์คือ ความรวดเร็ว ผลผลิตและความสม่ำเสมอ และความสามารถในการรองรับการขยายตัว นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEs ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย 70% ของผู้ประกอบการ SMEs ต้องการเครื่องพิมพ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหันมาใช้อินเตอร์แอคทีฟโปรเจคเตอร์มากขึ้น.

เรียนรู้เพิ่มเติม