อุ่นใจด้วยบริการขยายรับประกันสินค้า

CoverPlus จากเอปสัน ให้คุณสามารถขยายการรับประกันผลิตภัณฑ์ของเอปสันเพิ่ม สูงถึง 5 ปี นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เพิ่มความอุ่นใจในการใช้งาน พร้อมรับบริการมาตรฐาน รวดเร็ว คุณภาพสูงและน่าเชื่อถือ

ข้อดีของ CoverPlus

อุ่นใจในการใช้งาน ด้วยการดูแลจากเอปสัน

จ่ายเพียงครั้งเดียว ครอบคลุมค่าแรงและค่าอะไหล่

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อม

บริการคุณภาพมาตรฐานเอปสัน

สะดวกด้วยช่องทางติดต่อผ่าน Call center

ประหยัดเวลาในขั้นตอนการซ่อม