ระบบตรวจสอบควบคุมดูแลเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง

เชื่อมต่อ เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
Epson Cloud Solution PORT ระบบการจัดการเครื่องพิมพ์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มีความปลอดภัยสูง ให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์ในขณะที่เครื่องพิมพ์ทำงาน สถานะของอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลการบริการ การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เครื่องพิมพ์ของคุณ

สมัครใช้งาน

ระบบการจัดการ การทำงานเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง
จัดการเครื่องพิมพ์ด้วยระบบควบคุมการพิมพ์ที่ชาญฉลาดและใช้งานง่าย พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการใช้งานต่างๆ เพื่อช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่จำเป็นช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์1

ช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะการใช้งานของเครื่องพิมพ์ทั้งหมด รายละเอียดของชิ้นงานที่ผลิด รวมไปถึงข้อผิดพลาดและปัญหาการใช้งานต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์

ติดตามและรายงานข้อมูลการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้คุณสามารถเรียกดูรายละเอียดการใช้งานทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ เพื่อตรวจสอบการทำงานได้อย่างชัดเจน

หน้าจอการติดตามข้อมูล

เพิ่มความอิสระให้คุณสามารถสร้างหน้าจอเพื่อติดตามข้อมูลการทำงานและรายละเอียดงานพิมพ์ เพื่อเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารกับทีมงานผู้ใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวก ง่ายดาย.

ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูล

ดูรายละเอียดข้อมูลงานต่างๆ ได้ง่าย ผ่านระบบคลาวด์ที่ถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการใช้งานของลูกค้า

ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชั่นใดๆ1

ใช้งานง่ายโดยผ่านการเข้าเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและจัดการการทำงานได้ แม้ในขณะเดินทาง

การบริการที่รวดเร็ว ฉับไว

การบริการมาตรฐานจากเอปสัน ที่ช่วยแก้ปัญหาการใช้งานต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์

Compatible Printers

เครื่องพิมพ์เอปสัน SureColor F-Series ที่รองรับการใช้งาน Epson Cloud Solution PORT

 • SureColor SC-F6270
 • SureColor SC-F6330
 • SureColor SC-F9330
 • SureColor SC-F9430
 • SureColor SC-F9430H
 • SureColor SC-F2130
 • SureColor SC-F530
 • SureColor SC-F531
 • SureColor SC-F7270
 • SureColor SC-F9270

 

Compatible Printers

เครื่องพิมพ์เอปสัน SureColor S-Series ที่รองรับการใช้งาน Epson Cloud Solution PORT

 • SureColor SC-S40670
 • SureColor SC-S60670
 • SureColor SC-S80670
 • SureColor SC-S60670L
 • SureColor SC-S80670L

Compatible Printers

เครื่องพิมพ์เอปสัน SureColor P-Series ที่รองรับการใช้งาน Epson Cloud Solution PORT

 • SureColor SC-P10070
 • SureColor SC-P20070
 • SureColor SC-P7530
 • SureColor SC-P9530
 • SureColor SC-P7000 / P9000
 • SureColor SC-P6000 / P8000

Compatible Printers

เครื่องพิมพ์เอปสัน SureColor T-Series ที่รองรับการใช้งาน Epson Cloud Solution PORT

PC Agent only

 • SureColor SC-T3130 / SC-T3130X / SC-T5130
 • SureColor SC-T3130M / SC-T5130M
 • SureColor SC-T3430 / SC-T5430 / SC-T5430M
 • SureColor SC-T3435 / SC-T5435
 • SureColor SC-T3270 / SC-T5270 / SC-T7270

PC & Embedded Agent

 • SureColor SC-T3730E / SC-T3730D / SC-T3730DE
 • SureColor SC-T5730D / SC-T5730DM
 • SureColor SC-T7730D / SC-T7730DM

 

เริ่มต้นใช้งาน
สะดวกกว่า คล่องตัวกว่า ด้วยระบบการจัดการเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Epson Cloud Solution PORT ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเอปสัน ใกล้คุณ

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับสมาชิก พอร์ทโซลูชั่นบนระบบคราวด์ของเอปสัน

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สําหรับผู้ใช้บริการในประเทศไทย

14 สิงหาคม 2020
บริษัท ไซโก้เอปสัน คอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ไซโก้เอปสัน คอร์ปอเรชั่น จํากัด รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (เรียกว่า “เอปสัน””พวกเรา” หรือ "บริษัท") ให้บริการพอร์ทโซลูชั่น บนระบบคราวด์ของเอปสัน ("บริการ" หรือ “บริการนี้”) ให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งหมด ("ผู้ใช้บริการ" หรือ “ท่าน”). พวกเราเชื่อว่า การรักษาข้อมูลเกี่ยว กับผู้ใช้บริการ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญ ในฐานะเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบทางสังคม และพวกเรามุ่งมั่นที่จะจัดการข้อ มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และโดยสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลในภาพรวม ซึ่งท่าน สามารถศึกษาได้จาก https://www.epson.co.th/personaldatapolicy.

กรุณาศึกษา "เงื่อนไขการเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการพอร์ทโซลูชั่นบนระบบคราวด์ของเอปสัน" ประกอบกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี

1. วิธีการเก็บ และข้อมูลที่มีการเก็บ

พวกเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ และเพื่อการปรับปรุงบริการ พวกเราอาจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ข้างล่างนี้แต่พวกเราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนเริ่มต้นเก็บข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

1-1. เก็บข้อมูลจากการลงทะเบียนผู้ใช้งาน พวกกเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่แต่ไม่จํากัดเพียง ชื่อ ที่อยู่อีเมล พาสเวิร์ด ชื่อบริษัท ชื่อแผนก สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ จํานวนพนัก งาน และเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ระหว่างกระบวนการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ สําหรับบริการน

1-2. เก็บข้อมูลเพื่อความเข้าใจสภาพแวดล้อมการใช้งาน เพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อมการใช้งานในการใช้บริการนี้ พวกเราจะเก็บและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเทคนิคส่วนของ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเชื่อมต่อใช้บริการของพวกเรา ซึ่งได้แก่แต่ไม่จํากัดเพียง ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชั่น ประเภทผลิตภัณฑ์ และ แพคเกจการใช้บริการ

1-3. เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ในระบบ ข้อมูลของอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: (ชื่อรุ่น ชื่อซีรีส์ รหัสเครื่อง เป็นต้น) ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่เป็นเป้าหมายในการใช้บริการนี้ รวมถึง ข้อมูลสภาพแวดล้อมการติดตั้ง (อุณหภูมิความชื้น ความกดอากาศ เป็นต้น) ข้อมูลการดําเนินงาน (สถานะการใช้งานเครื่องพิมพ์ข้อมูล ความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้น ข้อมูลงานที่สั่ง ข้อมูลการใช้หมึกและสื่อต่างๆ) จะได้รับการจัดเก็บและจัดการเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน

1-4. เก็บข้อมูลเมื่อผู้ใช้บริการเชื่อมต่อเพื่อใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเชื่อมต่อเพื่อใช้บริการ พวกเราอาจเก็บข้อมูล เช่น ประวัติการเข้าถึงเพจบราวเซอร์ ในฐานะเป็นข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับพฤติกรรมของ ผู้ใช้บริการ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายในการใช้บริกร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์และ คุกกี้เก็บชั่วคราว (session cookies)

ส่วนหนึ่งของคุกกี้ที่พวกเราใช้พวกเราใช้คุกกี้ของ Google Analytics ของบริษัทกูเกิ้ล เพื่อเก็บและวิเคราะห์ประวัติการใช้งานของท่าน

Google Analytics ใช้คุกกี้ที่เก็บโดยตรง (first party cookies) เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงของท่าน ท่านอาจศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ ของ Google Analytics แยกต่างหากได้จากเว็บไซต์ของบริษัท กูเกิ้ล

ท่านสามารถปฏิเสธการได้รับคุกกี้ได้ด้วยการตัดสินใจของท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเว็บไซต์นี้ หรือบริการ ของพวกเรานี้ได้

*พวกเราไม่ได้ใช้ระบบที่ระบุไว้ว่า “ไม่ให้ติดตาม”

2. จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

พวกเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้ที่พวกเราได้แจ้งให้ท่านทราบ เมื่อพวกเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อจุด ประสงค์ดังต่อไปนี้(“จุดประสงค์การใช้”) ทั้งนี้นอกจากที่กําหนดไว้ในจุดประสงค์การใช้พวกเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่จะเป็น ส่วนที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 3. คือการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

 • เพื่อการลงทะเบียนและยืนยันการใช้บริการนี้ของท่าน
 • เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับการใช้บริการน
 • เพื่อการให้การบํารุงรักษา การปกป้องและการปรับปรุงการให้บริการนี
 • เพื่อการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้บริการน

แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือหน่วยงานภาครัฐกําหนดไว้ พวกเราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แม้ว่า จะเป็นการใช้นอกเหนือจากขอบเขตจุดประสงค์การใช้

3. การส่งต่อเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

พวกเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นจะได้รับความยินยอมจากท่านก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังต่อไปนี้ พวกเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

3-1. กรณีการใช้ร่วมกัน ภายใต้ขอบเขตที่จําเป็นในการบรรลุจุดประสงค์การใช้พวกเราอาจต้องเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ และเนื้อการสอบถามติดต่อให้แก่ แต่ละบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัไซโก้เอปสัน ทั้งในรูปแบบกระดาษหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส

กรุณาศึกษา หัวข้อที่ "1. วิธีการเก็บและข้อมูลที่มีการเก็บ" เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการแบ่งปันให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่ม และหัว ข้อที่ "2. จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล " เพื่อศึกษารายละเอียดจุดประสงค์การใช

รายละเอียดดังต่อไปนี้ คือรายละเอียดของผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อมีการแบ่งปัน ระหว่างกลุ่มบริษัท ไซโก้เอปสัน

บริษัท ไซโก้เอปสัน คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ผู้จัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับบริการพอร์ทโซลูชั่นบนระบบคราวด์ (รายละเอียดการติดต่อระบุไว้ในหัวข้อที่ 5)

3-2. กรณีการใช้บริการบุคคลภายนอก พวกเราอาจมอบหมายการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อจําเป็นเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การใช

เมื่อมีการมอบหมายดังกล่าว พวกเราจะส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขอบเขตที่จํากัดที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ ความจําเป็นในการดําเนินธุรกิของเราเท่านั้น และจะมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยพวกเราจะตรวจสอบติดตามการทํางานของผู้รับข้อมูลตามที่ จําเป็นและอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจรวมถึงผู้ให้บริการระบบคราวด์ซึ่งต้องเป็นผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ที่ดําเนินการได้ตาม มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของอุตสาหกรรม และภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้ให้บริการระบบคราวด์ ต้องสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการปกป้องข้อ มูลในระดับที่เหมาะสม หรือรับประกันการปฏิบัติมาตรการป้องกันที่เหมาะสมได้เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบข้อมูลคราวด์หากผู้ให้บริการ ระบบคราวด์ดังกล่าวอาจอยู่ต่างประเทศ

3-3. กรณีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเปิดเผยไปภายนอกบริษัท พวกเราอาจส่งต่อเปิดเผยข้อมูลสถิติในลักษณะนิรนามที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลใดได้ให้แก่บุคคลภายนอกได้

3-4. กรณีการส่งต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ในฐานะเป็นบริษัท พวกเราอาจร่วมกิจการกับธุรกิจอื่น ด้วยการควบรวม หรือด้วยการดําเนินการอื่นๆ ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะถูกส่งต่อไป แม้ภายหลังการสืบต่อควบรวมดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์เท่าที่จําเป็นในการบรรลุจุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับ ที่ดําเนินการก่อนการควบรวม

3-5. การเปิดเผยส่งต่อภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบ เมื่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือหน่วยงานรัฐกําหนด พวกเราอาจต้องเปิดเผยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว

4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม บริษัทจะควบคุมพนักงาน และจะดําเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อรับประกันบการ บริหารจัดการให้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บอย่างถูกต้องแม่นยํา และทันสมัยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อ บรรลุจุดประสงค์การใช้และจะได้รับการบริหารจัดการอย่างปลอดภัยด้วยเซอร์เวอร์ที่ได้รับการปกป้องด้วยระบบ firewall เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้อง กันการเข้าถึง การสูญหาย การถูกทําลาย การปลอมแปลง หรือการรั่วไหลที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการส่งต่อให้แก่พวกเรา พวกเราจะลบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ และลบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เมื่อ ผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้บริการนี้แล้ว เช่น เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการของพวกเราสําเร็จแล้ว

พาสเวิร์ดที่ผู้ใช้บริการใช้เพมื่อมีการเข้าใช้บริการจะได้รับการคุ้มครองโดยผู้ใช้บริการเอง และจะต้องไม่ได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น

นอกจากนี้ถ้าพวกเราได้ทราบข้อเท็จจริงว่า พาสเวิร์ดดังกล่าวถูกทําลาย หรือถูกใช้โดยบุคคลอื่น พวกเราจะแจ้งให้ท่านทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวใน ทันทีและพวกเราจะดําเนินมาตรการเยียวยาที่จําเป็น โดยสอดคล้องกับคําสั่งของท่าน

5. ข้อมูลการติดต่อส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อที่:

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken 399-0785 บริษัท ไซโก้เอปสัน คอร์ปอเรชั่น จํากัด ผู้จัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับบริการพอร์ทโซลูชั่นบนระบบคราวด์ อีเมล: privacy.ecsp@exc.epson.co.jp หรือ กรุณาติดต่อเอปสันตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ท https://www.epson.co.th/personaldatapolicy.

*ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการหรือสินค้าต่างๆ จะไม่ได้รับการตอบกลับผ่านช่องทางนี้กรณีติดต่อส่งข้อสงสัยดังกล่าวตามช่องทางที่ระบุไว้สําหรับ แต่ละสินค้า

6. สิทธิการขอเข้าถึง แก้ไข ระงับการประมวลผล ลบข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าท่านต้องการขอเข้าถึงและทราบรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จุดประสงค์การใช้ข้อมูลดังกล่าว หรือต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน กรุณาติดต่อบุคคลผู้รับผิดชอบของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ยื่นคําร้องการใช้บริการของท่าน หรือติดต่อที่ "5. ข้อมูลการติดต่อส่วนของข้อมูลส่วนบุค คล" และภายหลังจากที่พวกเราได้ยืนยันตัวตนของท่านแล้ว พวกเราจะดําเนินกระบวนการตามคําร้องขอ เช่นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ในทันท

7. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ / การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เอปสันคุ้มครองและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ทั้งนี้ พวกเราอาจ ปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย เพื่อรับ ประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ทั้งนี้กรุณาศึกษาและตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้อย่างสม่ําเสมอ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจได้รับการปรับปรุง ทั้งนี้บริษัทจะถือว่า ท่านตกลง หรือ ถือว่าตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงทั้งหมด หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา ใช้บริการ ของเรา สมัครใช้สินค้าและบริการของเรา ส่งข้อมูลให้แก่พวกเรา หรือแสดงเจตนาตกลงในลักษณะอื่น

8. ประวัติการปรับปรุงนโยบาย

14 สิงหาคม 2020 เป็นฉบับแรกที่มีการประกาศใช้

1 ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเบราว์เซอร์ที่รองรับ