text.skipToContent text.skipToNavigation
Home Epson Digital Darkroom Academy VIII

เปิดประสบการณ์ใหม่ ในการถ่ายภาพ

ขอเรียนเชิญลูกค้า Epson Professional Printer (SureColor และ Stylus Pro) และช่างภาพผู้ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพ ทางดาราศาสตร์เข้าร่วมอบรมการ Workshop การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์

โดย "ครูโอ" อ.วิรติ กีรติกานต์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านถ่ายภาพทางดาราศาสตร์
และชมรมคนรักในดวงดาวเป็นวิทยากร

เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 12 เมษายน 2560