Epson PLQ-30/30M

Product Models displayed on this website may be available in certain regions only.

สร้างความแตกต่างในงานพิมพ์ ให้งานที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากของเอปสันเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย เหมาะสำหรับทุกองค์กรและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ด้วยเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝาก PLQ-30 series คือเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มการบริการที่ดีเยี่ยม ในขณะที่ยังรักษาต้นทุนที่ต่ำได้

   • เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากแบบพิเศษ
   • ความเร็วสูงสุด 585 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว) / 624 ตัวอักษรต่อวินาที (12 ตัวอักษรต่อนิ้ว)
   • พิมพ์สลิปหรือแบบฟอร์มได้โดยเฉพาะ
   • สามารถใช้งานได้สูงถึง 12,000 ชั่วโมง (MTBF)
   • รองรับการพิมพ์ได้สูงถึง 7 ล้านบรรทัด (MVBF)

    

ความเร็วที่น่าประทับใจ

ประหยัดเวลาในการพิมพ์ ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 624 ตัวอักษรต่อวินาที เครื่องพิมพ์ Epson PLQ-30 Series ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็ว การจัดวางเอกสารอัตโนมัติ การปรับหัวพิมพ์อัตโนมัติและการกำหนดขอบหน้ากระดาษอัตโนมัติ ให้คุณเพลิดเพลินกับงานพิมพ์ที่ไม่ยุ่งยากและมีประสิทธิภาพสูง

มีความน่าเชื่อถือสูง

PLQ-30 Series สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องการงานพิมพ์เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษา ด้วย Mean Volume Between Failures (MVBF) สูงถึง 7 ล้านบรรทัด, Mean Time Before Failure (MTBF) สูงถึง 12,000 ชั่วโมงในการเปิดใช้งานและอายุการใช้งานหัวพิมพ์สูงถึง 400 ล้านครั้งต่อหัวพิมพ์

เอนกประสงค์

เครื่องพิมพ์ PLQ-30 Series คือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝาก และรองรับการใช้งานได้หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ

หนึ่งในข้อที่ดีที่สุดของ PLQ-30 Series คือความสามารถในการพิมพ์บนวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย ที่ใช้ในสถาบันการเงินและหน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงการพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากที่มีความหนาถึง 2.6 มิลลิเมตร, สลิปธนาคาร, วีซ่า, แบบฟอร์ม, ใบเสร็จรับเงิน, ตั๋วและเอกสารทางการอื่นๆ

มาพร้อมอุปกรณ์ทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ รวมถึงการป้อนกระดาษ การตัดกระดาษและการพิมพ์ฉลาก สามารถพิมพ์หลายสำเนาได้ ด้วยการพิมพ์ต้นฉบับ 1 แผ่นและสำเนาคาร์บอนอีก 6 แผ่นสำหรับการเก็บสำเนาข้อมูล

ทำงานแบบไร้รอยต่อ

Epson PLQ-30 Series เหมาะกับโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่มีอยู่แล้ว พร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกับ PR2, IBM, WNI, และ Olivetti เครื่องพิมพ์มาพร้อมกับ Parallel, Serial, และ USB Interfaces ที่สามารถเชื่อมต่อผ่าน USB ไปยังเครือข่ายแบบไร้สายหรือใช้สายได้อย่างง่ายดาย และคุณยังสามารถรวมเครื่องพิมพ์หลายเครื่องเข้าไปในระบบของคุณได้

สะดวกสบายและใช้งาน

เพลิดเพลินกับการทำงานที่ง่ายดายและไม่ยุ่งยาก ด้วยความเป็นอัจฉริยะ สำหรับการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Epson PLQ-30 บำรุงรักษาง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เช่น วิธีการเปลี่ยนริบบอนที่ง่ายดายและปลอดภัย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้อย่างดีเยี่ยม

ค่าใช้จ่ายต่ำ คุณสามารถครอบครองได้

ริบบอนมีราคาถูกแต่ให้ผลผลิตสูง บำรุงรักษาง่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและอายุการใช้งานยาวนาน สามารถพิมพ์งานได้สูงถึง 10 ล้านตัวอักษร ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์ PLQ-30 series มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไป

ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

การปรับแคร่ Gap อัตโนมัติ
หัวพิมพ์พร้อมลูกกลิ้งและการเคลื่อนที่ของลูกกลิ้งอัตโนมัติ ช่วยให้เครื่องพิมพ์ PLQ-30 สามารถรองรับความหนาของวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย

การจัดวางเอกสารอัตโนม้ติ
เซนเซอร์โฟโต้ทำการตรวจสอบและสั่งงานลูกกลิ้งป้อนกระดาษอัตโนมัติ สำหรับการจัดวางเอกสารที่มีการป้อนผิดพลาด

การกำหนดขอบกระดาษอัตโนมัติ
อุปกรณ์ตรวจสอบความหนาของกระดาษ ทำให้สามารถพิมพ์ระยะห่างเดียวกันจากขอบกระดาษได้ ไม่ว่ากระดาษจะอยู่ในถาดกระดาษหรือไม่ก็ตาม ความหนาของกระดาษจะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่า งานพิมพ์จะอยู่ในตำแหน่งตามวัสดุการพิมพ์ที่ป้อน