ดาวน์โหลดไดร์เวอร์และคู่มือผลิตภัณฑ์เอปสัน


ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นใด?ตำแหน่งของรุ่นผลิตภัณฑ์ชื่อรุ่นอยู่ที่ด้านหนาหรือด้านบนของเครื่อง รวมทั้งระบุในสติกเกอร์ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
    ศูนย์บริการเอปสัน         การรับประกัน         เอปสันของฉัน
    การสนับสนุน Windows 8         สนันสนุน Macintosh Mavericks         Epson iPrint
    Google Cloud Print         FAQs         Printer How-To Videos  • E-TORL Advanced Lamp Technology
  • CAREERS ตำแหน่งงาน
  • Product Compatibility