ดาวน์โหลดไดร์เวอร์และคู่มือผลิตภัณฑ์เอปสัน


ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นใด?ตำแหน่งของรุ่นผลิตภัณฑ์ชื่อรุ่นอยู่ที่ด้านหนาหรือด้านบนของเครื่อง รวมทั้งระบุในสติกเกอร์ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
    ศูนย์บริการเอปสัน         การรับประกัน         เอปสันของฉัน
    การสนับสนุน Windows 8         สนันสนุน Macintosh Mavericks         Epson iPrint
    Google Cloud Print         FAQs         Printer How-To Videos  • Epson Ultrachrome K3 Ink With Vivid Magenta
  • เอปสัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์
  • Product Compatibility