ความเที่ยงตรง
  สม่ำเสมอ
  ไว้วางใจได้

  เอปสันเป็นศูนย์กลางของการปรู๊ฟงานพิมพ์

  โซลูชั่น RIP

  อุตสาหกรรมศิลปกราฟิกต้องอาศัยสีดิจิตอลที่เที่ยงตรงในการพิมพ์งานได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตระดับมืออาชีพของเอปสันใช้ชุดหมึกพิมพ์เอปสัน UltraChrome® เป็นองค์ประกอบสำคัญในการปรู๊ฟงานพิมพ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ตัวอย่างก่อนพิมพ์จริง หรือในโรงพิมพ์ เอเจนซี่ ผู้พิมพ์ หรือนักถ่ายภาพ

   

  เอปสันคือมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ

  • ความเที่ยงตรง สม่ำเสมอ และไว้วางใจได้ทำให้เอปสันเป็นมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ ตั้งแต่การปรู๊ฟงานพิมพ์จนถึงการรับจ้างทำตามสัญญา ไม่ว่าความต้องการคืออะไร เอปสันมีโซลูชั่นเสมอ
  • จากการตระหนักเป็นอย่างดีว่า การปรู๊ฟงานพิมพ์เป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้ เอปสันจึงได้ร่วมงานกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์หลักๆ ในการให้บริการโซลูชั่นแก่ลูกค้าของเราอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความต้องการตามขนาดหรือประสิทธิภาพของงานก็ตาม
  • โปรดแวะเยี่ยมคู่ค้าด้านซอฟต์แวร์ของเราเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด และไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร เอปสันจะให้บริการคุณอย่างดีที่สุดเช่นกัน

   

  เทคโนโลยีที่ปฏิวัติใหม่หมดที่ช่วยคุณสู่ความสำเร็จ

  • เครื่องพิมพ์ของเอปสัน เช่น Epson Stylus® Pro 7900 และ 9900 รุ่นใหม่ที่มีโมดูล SpectroProofer เป็นโซลูชั่นนวัตกรรมใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เกือบทั้งหมดให้การสนับสนุน Spectroproofer โดยการให้บริการการเทียบมาตรฐานสีและตรวจสอบสีทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO  ตัวอย่างเช่น Fograwedge ที่พิมพ์ออกมาพร้อมภาพจะถูกอ่านค่าและวัดค่าโดยตรงหลังการพิมพ์โดยไม่ต้องใช้พนักงานดำเนินการ คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถทำการปรู๊ฟงานได้จากระยะไกลเนื่องจากสามารถควบคุมเครื่องพิมพ์จากสำนักงานใหญ่ ทำให้ไม่ต้องใช้พนักงานที่เชี่ยวชาญของพื้นที่นั้น
  • นอกจากนี้ เทคโนโลยีอื่นๆ ของเอปสันยังประกอบด้วย เทคโนโลยีละอองสีที่ปรับขนาดได้ (VSDT) และหัวพิมพ์ thin film piezo (TFP) ที่ช่วยให้ยิงหยดหมึกได้อย่างแม่นยำ และเมื่อรวมกับชุดหมึก 10 สีซึ่งให้ช่วงสีที่กว้างแล้ว งานพิมพ์สีที่ยากที่สุดก็สามารถพิมพ์ได้อย่างสบาย

   

  กระดาษที่เหมาะสม

  • กระดาษเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสีที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมอิงค์เจ็ตของคุณ ดังนั้น การเลือกกระดาษที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพิมพ์งานที่ได้คุณภาพตามที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เอปสันบริการกระดาษทั้งสำหรับ การปรู๊ฟงานพิมพ์ กระดาษภาพถ่ายและโปรดักชั่นเพื่อสนองความต้องการใช้งานทุกชนิดของคุณ รวมทั้งกระดาษเอปสัน Standard Proofing พร้อมเครื่องหมายรับรอง Fogra -39
  • จากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการพิมพ์อิงค์เจ็ตที่ทันสมัย การร่วมมือกับคู่ค้าซอฟต์แวร์หลัก และกระดาษพิมพ์อันหลากหลาย เข้าด้วยกัน ทำให้เครื่องพิมพ์เอปสันคือเครื่องพิมพ์หนึ่งเดียวสำหรับงานปรู๊ฟของคุณ