การสนับสนุน Macintosh Mountain Lion

 Macintosh

  • Important update: There is an issue with regards to the "Apple Software Update” released on 31 July 2014. The Epson printers are unable to print due to a USB communication error. As such, please download this patch to resolve this issue.
  • ขอ ต้อนรับสู่การสนับสนุน Mac OS X Lion v10.8 สำหรับผลิตภัณฑ์เอปสัน ในหน้านี้ คุณจะได้พบกับวิธีการรับ ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ ของเอปสันที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์เอปสันของคุณกับระบบปฏิบัติการ Mac OS X Lion v10.8
  • โปรดตรวจสอบซีดีผลิตภัณฑ์ เอปสันของคุณว่ามีไดรเวอร์สำหรับใช้กับ Macintosh OS X 10.8 อยู่หรือไม่ หากซีดีดังกล่าวระบุว่าซีดีรองรับ Macintosh OS X 10.8 ให้ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เอปสันของคุณเพื่อทำการติดตั้งได รเวอร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ ของคุณ
  • หากซีดีเอปสันของคุณ ไม่ระบุว่า ซีดีนั้นรองรับ OS X 10.8 โปรดดูที่หน้า ไดรเวอร์และดาวน์โหลด ของ เว็บไซต์การสนับสนุนเพื่อขอรับไดรเวอร์เมื่อมีให้บริการ  โปรดอย่าใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์เอปสันของคุณเข้าในคอมพิวเตอร์ที่ติด ตั้งระบบปฏิบัติการ Lion ในขณะนี้
  • รายการผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้คือรุ่นปัจจุบันที่รองรับ Mac OS X Lion v10.8

 

 

อิงค์เจ็ท พรินเตอร์

Epson Expression ME-101
Epson Expression ME-10
Epson L800
Epson L100
Epson L200
Epson Expression Home XP-102
Epson Expression Home XP-30
Epson Expression Home XP-402
Epson Expression Home XP-202
Epson ME OFFICE 535
Epson WorkForce Pro WP-4011
Epson WorkForce Pro WP-4091
Epson WorkForce Pro WP-4521
Epson WorkForce Pro WP-4511
PictureMate PM 245
Epson ME 340
Epson ME 35
Epson Stylus Photo PX720WD
Epson K200
Epson ME OFFICE 620F
Epson Stylus TX121
Epson ME 320
Epson K300
Epson K100
Epson ME OFFICE 960FWD
Epson ME OFFICE 82WD
Epson Stylus TX220
Epson ME OFFICE 900WD
Epson ME 32
Epson Stylus T13
Epson PictureMate PM 310
Epson PictureMate PM 235
Epson Stylus Photo T50
Epson Stylus Photo T60
Epson Stylus Office T1100
Epson Stylus TX110
Epson Stylus TX111
Epson Stylus Office TX510FN
Epson Stylus TX550W
Epson B-510DN
Epson B-310N
Epson Stylus Office T30
Epson Stylus TX200
Epson Stylus TX100
Epson Stylus Photo TX700W
Epson Stylus T10
Epson Stylus T11
Epson Stylus T20
Epson Stylus T20E
Epson Stylus Office TX600FW
Epson Stylus Office T40W
Epson Stylus Office TX300F
Epson PictureMate PM 270
Epson Stylus C110
Epson Stylus CX5500
Epson Stylus CX7300
Epson Stylus CX8300
Epson Stylus C90
Epson Stylus Photo R290
Epson B-500DN
Epson B-300
Epson Stylus CX9300F
Epson PictureMate PM 210
Epson PictureMate PM 250
Epson Stylus Photo 1390
Epson Stylus Photo R390
Epson Stylus CX6900F
Epson Stylus CX5900
Epson Stylus CX3900
Epson Stylus Photo R270
Epson Stylus C79
Epson Stylus CX2800
Epson PictureMate 100
Epson Stylus CX4100
Epson Stylus CX4700
Epson Stylus C87
Epson Stylus Photo R230
Epson Stylus C67
Epson Stylus Photo R250
Epson Stylus Photo R350
Epson Stylus Photo R2400
Epson Stylus CX6500
Epson Stylus CX4500
Epson Stylus CX3500
Epson Stylus Photo R1800
Epson Stylus C43
Epson Stylus C83
Epson Stylus C63
Epson Stylus Photo R800
Epson Stylus C65
Epson Stylus Photo R310
Epson Stylus C82
Epson Stylus Photo R210
Epson Stylus CX5300
Epson Stylus CX3100
Epson Stylus Photo 830
Epson Stylus Photo 925
Epson Stylus Photo 900
Epson Stylus Photo 2100
Epson Stylus C61
Epson Stylus Photo 830U
Epson Stylus Photo 935
Epson Stylus Photo 810
Epson Stylus C80
Epson Stylus C60
Epson Stylus Photo 890
Epson Stylus Photo 1270
Epson Stylus Color 900
Epson Stylus Color 740

 

พรินเตอร์หน้ากว้าง

Epson Stylus Photo R1900
Epson Epson Stylus Photo R3000
Epson Stylus Photo R2000
Epson SC-T3070 Series
Epson SC-T5070 Series
Epson SC-T7070 Series
Epson Stylus Pro 7890
Epson Stylus Pro 9890
Epson Stylus Pro 4900
Epson Stylus Pro 7700
Epson Stylus Pro 9700
Epson Stylus Pro 3885
Epson Stylus Pro 7900
Epson Stylus Pro 9900
Epson Stylus Pro 11880
Epson Stylus Pro 4450
Epson Stylus Pro 4880
Epson Stylus Pro 7450
Epson Stylus Pro 7880
Epson Stylus Pro 9450
Epson Stylus Pro 9880
Epson Stylus Pro 4400
Epson Stylus Pro 4800
Epson Stylus Pro 7400
Epson Stylus Pro 7800
Epson Stylus Pro 9400
Epson Stylus Pro 9800
Epson Stylus Pro 4000
Epson Stylus Pro 7600
Epson Stylus Pro 7600-DYE
Epson Stylus Pro 9600
Epson Stylus Pro 10600UC

 

สแกนเนอร์

Epson Perfection 610
Epson Perfection 1200
Epson Perfection 640
Epson Perfection 1240
Epson Perfection 1640
Epson Perfection 1250
Epson Perfection 1650
Epson Perfection 2450
Epson Perfection 1260
Epson Perfection 1660
Epson Perfection 2400
Epson Perfection 3200
Epson Perfection 1670
Epson Perfection 4490
Epson Perfection V100
Epson Perfection V350
Epson Perfection V700
Epson Perfection V200
Epson Perfection V500
Epson Perfection V30/V300
Epson GT-1500
Epson Perfection V600
Epson Expression 1600
Epson GT-10000+
Epson Expression 1680
Epson Expression 1640XL
Epson Expression 10000XL
Epson GT-2500
Epson GT-20000
Epson GT-S50
Epson GT-S80
Epson Perfection V33/V330
Epson GT-S55
Epson GT-S85
Epson DS-30