อิงค์เจ็ท,มัลติฟังก์ชั่นพรินเตอร์ (Inkjet,Multi-Function Printer)

การบำรุงรักษา (Maintenance)

การเชื่อมต่อแบบเครือข่าย (Network Setting)

การใช้งานผ่านไดร์เวอร์ /ซอฟท์แวร์ (Driver/Software)

การใช้งานผ่านเครื่อง,แผงควบคุม (Control panel)

  • 3LCD Projection Technology
  • เอปสัน ฮอทไลน์
  • พบกับตัวแทนจำหน่าย Epson TM Printer