วิธีการใช้เอปสัน iPrint

เริ่มต้นการใช้งาน iPrint

เริ่มต้นการพิมพ์รูปภาพ เพียงเลือกไอคอน iPrint ที่หน้าจอ iPhone หรือ iPod touch

Epson iPrint Icon

 

เปิดแฟ้มรูปภาพ เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการพิมพ์

iPrint 1

 

เลือกรูปภาพและปรับตั้งค่า เพื่อที่จะพิมพ์
เลือกรูปภาพที่ต้องการพิมพ์ จะมีเมนู Epson iPrint โชว์ขึ้นมา และปุ่ม Print เพื่อจะสั่งพิมพ์

iPrint 2

 

ซึ่งหน้าจอนี้คุณสามารถเลือกการปรับพื้นที่ของภาพที่จะพิมพ์โดยการสัมผัสที่รูปภาพ แล้วย้ายเส้นขอบเพื่อเน้นพื้นที่การพิมพ์ที่คุณต้องการ

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม "Print" เพื่อพิมพ์รูปภาพของคุณ

iPrint 3

 

การตั้งค่าเพื่อพิมพ์รูปภาพ
ในเมนูเอปสัน iPrint คุณสามารถเลือกที่ไอคอน iPrint Icon เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ ( Border และ ขนาด) สำหรับรูปภาพของคุณ

 

การตั้งค่าเส้นขอบ (Borders)
เลือกไอคอนที่คุณต้องการตั้งค่ารูปภาพ จะพิมพ์แบบมีขอบ หรือ ไร้ขอบ

iPrint 4

การตั้งค่าขนาด
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษที่จะพิมพ์ โดยเลือกที่ ไอคอน เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่ต้องการพิมพ์รูปภาพ แนะนำให้ใส่กระดาษเพื่อพร้อมพิมพ์ ให้ตรงกับขนาดกระดาษที่เลือกไว้ ซึ่งขนาดกระดาษที่มีให้เลือก คือ 10x15 ซม. (4R), 13x18 ซม. (5R) หรือ A4 (8R)

iPrint 5

คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ที่จะพิมพ์ โดยเลือกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่แสดงอยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ

กดปุ่ม "Done" หลังจากยืนยันการตั้งค่ารูปภาพของคุณ

 

การเลือกเครื่องพิมพ์
เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการสั่งพิมพ์ โดยเลือกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ด้านล่างขวาของเมนูเอปสัน iPrint หลังจากนั้นจะปรากฎเมนู "Select Printer" หน้าจอนี้จะแสดงรายการเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับ iPhone หรือ iPod touch ของคุณ

สำหรับงานพิมพ์ที่ได้คุณภาพดีที่สุด ทางเอปสันแนะนำให้ใช้กระดาษพิมพ์รูปภาพแท้ของเอปสัน

iPrint 6

เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการสั่งพิมพ์ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม "Done" เพื่อสั่งพิมพ์งาน