ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

โทร : 662-685-9888
แฟกซ์ : 662-670-0688
เอปสัน ฮอทไลน์
โทร : 662-685-9899
จ.-ศ. 8.30-17.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

Epson Stylus Photo R230

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ต่าง ๆ Epson Stylus Photo R230

ตลับหมึก

T049

T049

 • Black

  Black Ink Cartridge Ink (T049190)

 • Cyan

  Cyan Ink Cartridge Ink (T049290)

 • Magenta

  Magenta Ink Cartridge Ink(T049390)

 • Yellow

  Yellow Ink Cartridge(T049490)

 • Light Cyan

  Light Cyan Ink Cartridge Ink (T049590)

 • Light Magenta

  Light Magenta Ink Cartridge Ink (T049690)

Epson Stylus Photo R230

ไดร์เวอร์และการบริการ: Epson Stylus Photo R230

ไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์

ไดร์เวอร์

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

ดาวน์โหลด
Printer Driver

ดาวน์โหลด
Epson Easy Photo Print

ดาวน์โหลด
Epson Print CD

บริการออนไลน์และคู่มือ

คู่มือสามารถโหลดได้

บริการซ่อม

Can we help you?  Speak with one of our customer service officers at +66 2685-9899.

Or you can click here to visit one of our Epson Service Centres.

 • E-TORL Advanced Lamp Technology
 • CAREERS ตำแหน่งงาน
 • Product Compatibility