ประหยัดกระดาษด้วยการกำหนดการพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษด้วยตัวคุณเอง

   

  ถึงแม้ว่า เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Epson EPL-6200L ไม่มีฟังก์ชั่นการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ ที่ยอมให้คุณทำการพิมพ์ทั้งสองด้านบนกระดาษแบบอัตโนมัติ, คุณสามารถทำการพิมพ์ทั้งสองด้านโดยการกำหนดเองเพื่อพิมพ์ด้านหน้ากระดาษ และแล้วพิมพ์ด้านหลังกระดาษ วิธีการพิมพ์นี้แนะนำให้ใช้เพราะมันช่วยประหยัดกระดาษและต้นไม้

  การทำพิมพ์ดังกล่าวโดย:

  Duplex Printing


  เมื่อทำการพิมพ์, เลือก Option ที่ด้านล่างซ้าย โดยจะมี box ปรากฏขึ้น และคุณสามารถกำหนดสองทางเลือกสำหรับการพิมพ์ทั้งสองด้าน เริ่มต้นด้วยการพิมพ์บน "ด้านหน้าของกระดาษ" ซึ่งจะพิมพ์เป็นหน้าคี่

  Odd Pages

  ลักษณะนี้เหมือนกับการพิมพ์ออกมาเป็นหน้าคี่ ภายหลังคุณพิมพ์บนด้านหน้าของเอกสาร, ไปที่ Print option เดิม และเลือกเพื่อพิมพ์ "ด้านหลังของกระดาษ" ทุกหน้าในเอกสาร

   

  Loading

  เมื่อทำการ load หน้าคี่เพื่อพิมพ์อีกด้านหนึ่งใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องจัดเรียงกระดาษใหม่ ถ้าคุณไม่ได้สลับพวกมันหลังจากการพิมพ์ด้านหน้ากระดาษครั้งแรก เพียงตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่า กระดาษมีการจัดเรียงตามหมายเลขหน้าที่น้อยที่สุดไว้ด้านหลัง (เพราะหน้าที่อยู่หลังสุดจะพิมพ์ก่อน) ต้องแน่ใจว่าคุณปรับทิศทางกระดาษเพื่อพิมพ์บนด้านที่ถูกต้อง

   

  Even Pages

  หน้าหลัง (หน้าคู่) จะพิมพ์ตามลำดับ และคุณจะได้รับเอกสารของคุณที่มีการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน