รายละเอียดกระดาษ

 • กระดาษเอปสันด้านแบบ Doubleweight
  กระดาษที่ประหยัด, heavyweight, กระดาษด้านแบบ Doubleweight เป็นการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ที่สามารถหาได้, ผลงานคุณภาพสูงจากเครื่องพิมพ์เอปสันหน้ากว้างตระกูล เอปสัน สไตลัส โปร, การใช้งานรวมถึง แผ่นโฆษณา, งานศิลปะ, ภาพถ่าย, เลย์เอ้าท์ระดับมืออาชีพ, งานกราฟิกห้องพิจารณาคดี, การตรวจทาน, งานแสดงภาพ และโปสเตอร์, ทางเลือกต้นทุนต่ำสำหรับผลงานความละเอียดสูง, กระดาษนี้ใช้ได้ทั้งหมึก dye และ pigment, ด้วยหมึกแห้งเร็วสามารถเติมได้อย่างสะดวก, กระดาษนี้สามารถเคลือบได้ง่ายสำหรับให้มองดูเงา และเป็นวิธีของการป้องกันแสงและความชื้นมากเกินไป
 • กระดาษเอปสันด้านสำหรับการขยาย / กระดาษเอปสันด้านสำหรับพิมพ์เอกสาร
  สำหรับนักถ่ายภาพต้องการงานผิวด้านเรียบ, กระดาษชนิดด้านปรับปรุงใหม่ของเอปสัน เป็นทางเลือกที่ดี กระดาษสีขาวสว่างนี้เหมาะสมสำหรับภาพที่ไม่ต้องการความเงา มันให้ภาพที่มีความอิ่มตัวของสีสูง ในขณะที่รักษารายละเอียดของเงา และส่วนที่ต้องการเน้นได้อย่างวิเศษ, กระดาษออกแบบสำหรับใช้กับ UltraChrome™ Inks และ DuraBrite™ Inks, กระดาษเอนกประสงค์นี้สามารถใช้กับหมึก dye-based ได้ด้วย นักถ่ายภาพมืออาชีพ, สมัครเล่น และศิลปิน digital จะพบว่ากระดาษชนิดด้านปรับปรุงใหม่ของเอปสัน สามารถแก้ปัญหางานของพวกเขาได้
 • กระดาษเอปสันด้านแบบ Singleweight
  กระดาษเอนกประสงค์และประหยัด, กระดาษชนิดด้าน Singleweight เป็นการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ที่สามารถหาได้, ผลงานคุณภาพสูงจากเครื่องพิมพ์หน้ากว้างตระกูลเอปสัน สไตลัส โปร, การใช้รวมถึง แผ่นโฆษณา, comps, layouts ระดับมืออาชีพ, สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน, การตรวจทาน, งานแสดงภาพและโปสเตอร์ ทางเลือกต้นทุนต่ำสำหรับผลงานความละเอียดสูง, กระดาษนี้ใช้ได้ทั้งหมึก dye และ pigment, ด้วยหมึกแห้งเร็วสามารถเติมได้อย่างสะดวก, กระดาษนี้สามารถเคลือบได้ง่ายสำหรับให้มองดูเงาและเป็นวิธีของการป้องกันแสงและความชื้นมากเกินไป
 • Digital ICE Technology
 • เอปสัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์
 • Product Compatibility